Obowiązkowy system monitorowania poziomów HbA1C w Nowym Jorku

Redakcja Lancet – Monitoring diabetes treatment in New York City Lancet 2006;367:183
Na łamach Lancet przedstawiono interesującą, z punktu widzenia organizacji ochrony zdrowia, inicjatywę wprowadzoną w mieście Nowy Jork. Polega ona na obowiązkowym raportowaniu przez laboratoria, do departamentu Zdrowia i Higieny Psychicznej miasta Nowy Jork (Departament of Health and Mental Hygiene), wyników oznaczeń poziomów HbA1C. Na tej podstawie zostanie stworzony rejestr pacjentów zawierający bazę adresową, daty urodzin i wyniki oznaczonych poziomów HbA1C.

Uczestniczący w programie pacjenci otrzymają zwrotną informację o wyniku, z proponowanymi zaleceniami zmiany stylu życia. Również lekarze otrzymają informację o poziomach HbA1C pacjentów, z podziałem na stopnie wyrównania metabolicznego, zwróceniem uwagi na szczególnie wysokie poziomy i przypomnieniem odpowiednich standardów. Celem stworzenia rejestru jest poprawa skuteczności leczenia cukrzycy, choroby o dużym ryzyku wystąpienia powikłań makro- i mikronaczyniowych.

Jest to pierwsza tego typu formalna inicjatywa w zakresie organizacji ochrony zdrowia, służąca zarówno ocenie jakości jak i poprawie opieki medycznej. Znaczenie jej wynika, między innymi, z danych epidemiologicznych. Szacuje się, że cukrzyca występuje u jednego na ośmiu dorosłych mieszkańców Nowego Jorku, tylko 10% chorych z cukrzycą zna swoje poziomy hemoglobiny glikowanej, a właściwą kontrolę glikemii, nadciśnienia tętniczego, stężeń cholesterolu uzyskuje się w USA tylko u 7% chorych na cukrzycę. Skuteczność podobnych rejestrów i ich wpływ na intensyfikacje leczenia oceniono już w Szwecji oraz USA (Vermont Diabetes Information System). Efektem takiej interwencji był spadek stężenia HbA1C, redukcja wartości ciśnienia tętniczego oraz wzrost ilości przepisywanych leków hipolipemizujących. Jak dotąd nie oceniono jednak, czy taki system pozwala zapobiegać powikłaniom klinicznym.

Opracowane na podstawie: Lancet / 2006-01-21

0 replies on “Obowiązkowy system monitorowania poziomów HbA1C w Nowym Jorku”