Występowanie zespołu otępienia na świecie

Cleusa Ferri i wsp – Global prevalence of dementia: a Delphi consensus study Lancet 2005;366:2112
Według danych WHO otępienie jest jedną z bardziej upośledzających funkcjonowanie i obciążających chorób występujących na świecie. Zgodnie z szacunkami Global Burden of the Disease, w grupie osób po 60 roku życia, liczba lat przeżytych z zespołem otępiennym stanowi 11,2% wszystkich lat przeżytych z chorobą powodującą inwalidztwo. Jest to liczba większa od liczby lat przeżytych po udarze mózgowym (9,5%), z chorobami układu mięśniowo-szkieletowego (8,9 %), chorobami układu krążenia (5,0 %) i wszystkimi postaciami raka (2,4 %).

W grudniowym numerze The Lancet, Cleusa Ferri i wsp. przedstawili artykuł przeglądowy, w którym dwunastu ekspertów międzynarodowych dokonało systematycznego przeglądu badań epidemiologicznych dotyczących otępienia, zarejestrowanych w bazie MEDLINE w latach 1908 – 2004. Autorzy, wybierając tylko prace poprawne metodologicznie, ocenili częstość występowania zespołów otępiennych w poszczególnych regionach świata.

Oceny występowania otępienia na świecie dokonano w 5 grupach wiekowych, dla osób w wieku od 60 do 84 lat oraz dla osób po 85 roku życia. Posłużono się podziałem świata na 14 regionów geograficznych wg WHO (Ameryka, Europa, Afryka Północna i Bliski Wschód, Afryka, Południowa Azja, Zachodni Pacyfik). Badacze odnotowali, że w wielu krajach brakuje rzetelnych badań epidemiologicznych nad otępieniem (między innymi w Polsce).

Oceniono, iż aktualnie na otępienie choruje na świecie 24,3 miliona ludzi, przy czym każdego roku odnotowuje się 4,6 miliona nowych przypadków. Oszacowano, że co 20 lat liczba chorych będzie ulegać podwojeniu, osiągając 81,1 miliona w roku 2040.

Większość pacjentów z otępieniem żyje w krajach rozwijających się (60% w roku 2001). Szacuje się, że do roku 2040 liczba ta jeszcze wzrośnie (71 %). Największy wzrost zachorowań (powyżej 300% do 2040 r.) będzie obserwowany w Chinach, Indiach, Południowej Azji i krajach Zachodniego Pacyfiku.

Dane te wskazują na konieczność zmiany alokacji środków na prewencję, leczenie i opiekę na pacjentami zagrożonymi otępieniem. Szczególnie ważne jest opracowanie programów prewencji chorób naczyniowych, takich jak cukrzyca typu II, zaburzenia lipidowe, nadciśnienie tętnicze i palenie papierosów, w krajach rozwijających się.

Istnieje potrzeba przeprowadzenia odpowiednich badań epidemiologicznych w Rosji, Europie Wschodniej, na Bliskim Wschodzie, Ameryce Łacińskiej i Afryce.

Opracowane na podstawie: Lancet / 2005-12-24

0 replies on “Występowanie zespołu otępienia na świecie”