Stosowanie leków hipotensyjnych w USA w latach 1988-2002

Qiuping Gu i wsp – Antihypertensive medication use among US adults with hypertension Circulation 2006;113:213
W Circulation ukazał się artykuł, w którym na podstawie badań National Health and Nutrition Examination Surveys (NHANES) 1988-1994 i 1999-2002, autorzy porównali sposób leczenia nadciśnienia dorosłych (>18 roku życia) Amerykanów z nadciśnieniem.

W obydwu analizowanych okresach częstość leczenia farmakologicznego rosła z wiekiem, była natomiast mniejsza u mężczyzn niż u kobiet. W porównaniu do 57.3% osób leczonych hipotensyjnie w latach 1988-1994, w latach 1999-2002 leki hipotensyjne przyjmowało 62.9% osób z nadciśnieniem (p<0.01), przy czym odnotowany wzrost częstości terapii w większym stopniu dotyczył mężczyzn (47.5% vs 57.9%) niż kobiet (66.2% vs 66.9%). Częstość stosowania politerapii wzrosła z 29.1%, w pierwszym z ocenianych okresów, do 35.8% w latach 1999-2002 (p<0.001). Częstość stosowania schematów leczenia złożonego, w skład których wchodziły: bloker kanału wapniowego, beta-bloker lub inhibitor enzymu konwertującego angiotensynę, wzrosła odpowiednio o: 30%, 42% i 68%, rzadziej zalecano natomiast monoterapię diuretykiem lub beta-blokerem.

Jak podkreślają autorzy analizy, przedstawione wyniki stanowią jak dotąd, najbardziej reprezentatywną ocenę trendów w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Ich zdaniem, konieczne są dalsze działania w celu zwiększenia liczby osób z nadciśnieniem stosujacych leczenie hipotensyjne, zwłaszcza w młodszym wieku.

Opracowane na podstawie: Hypertension / 2006-01-02

0 replies on “Stosowanie leków hipotensyjnych w USA w latach 1988-2002”