Poradnictwo żywieniowe w profilaktyce i leczeniu chorób układu krążenia

Barbara Olendzki, Christopher Speed i Frank J. Domino – Nutritional assessment and counseling for prevention and treatment of cardiovascular disease Am Fam Phys 2006;73:257
Poradnictwo żywieniowe jest skuteczną, a jednocześnie prostą i mało czasochłonną metodą profilaktyki chorób układu krążenia, jak przekonują autorzy artykułu przeglądowego opublikowanego w American Family Physician.

Wyniki badań jednoznacznie wskazują na to, że odpowiednio sformułowane i racjonalne zalecenia dietetyczne są zwykle przestrzegane przez pacjentów, a dobrze zaprojektowana dieta może przynosić wymierne korzyści zdrowotne. Kluczową rolę w implementacji zasad zdrowego żywienia ma lekarz pierwszego kontaktu, wspierany przez dietetyka i specjalistę do spraw żywienia.

W opinii autorów artykułu, na rozmowę na temat diety najlepiej poświęcić osobną wizytę. W jej trakcie lekarz powinien ocenić indeks masy ciała pacjenta, a jeśli jest on podwyższony, zapytać o gotowość do wprowadzenia zmian w sposobie żywienia. Kolejnym elementem spotkania powinna być rozmowa na temat wątpliwości i obaw pacjenta dotyczących efektów leczenia dietetycznego. Do skutecznych narzędzi oceny nawyków żywieniowych zalicza się standaryzowane kwestionariusze i 24-godzinny “dzienniczek diety,” omawiany z lekarzem. Osobom wymagającym zmiany diety należy zalecać zwiększenie spożycia rozpuszczalnych włókien i białek roślinnych, zwiększenie udziału kwasów tłuszczowych omega-3, których podstawowym źródłem są ryby, ale również warzywa zielone, siemię lniane i soja, ograniczenie ilości tłuszczów nasyconych na rzecz wielonienasyconych, umiarkowane spożycie alkoholu i regularną aktywność fizyczną.

Ustalenie celów i podstawowych zasad leczenia dietetycznego jest zwykle pierwszym etapem procesu terapeutycznego. Kolejnym krokiem powinny być cykliczne spotkania z dietetykiem, które umocnią w pacjencie chęć wprowadzania zmian i podtrzymania ich efektów.

Opracowane na podstawie: American Family Physican / 2006-01-15

0 replies on “Poradnictwo żywieniowe w profilaktyce i leczeniu chorób układu krążenia”