Koszty związane z niewydolnością serca z prawidłową i obniżoną frakcją wyrzutową

Lawrence Liao i wsp – Costs for heart failure with normal vs reduced ejection fraction Arch Int Med 2006;166:112
W wieku podeszłym częściej występuje niewydolność serca (HF) w połączeniu z prawidłową frakcją wyrzucania lewej komory. W Archives of Internal Medicine ukazała się praca oryginalna Liao i wsp., w której w prospektywnej, długoletniej (1992-1998) obserwacji uczestników National Heart, Lung, and Blood Institute Cardiovascular Health Study (CHS) (n=4549, 40.6% mężczyzn) oceniano koszty leczenia chorych z niewydolnością serca i zachowaną vs upośledzoną funkcją skurczową lewej komory.

U 881 uczestników badania rozpoznano HF. Z tej grupy 495 osób miało prawidłową frakcję wyrzutową lewej komory (186 w czasie włączenia do badania i 309 w czasie obserwacji), zaś 386 obniżoną frakcję wyrzutową lewej komory (166 w czasie włączenia do badania i 220 w czasie obserwacji).

Względne 5-letnie koszty leczenia w grupie z wyjściowo obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory były tylko o 3% wyższe w porównaniu do grupy z wyjściowo prawidłową frakcją wyrzutową lewej komory, przy czym różnica nie okazała się istotna statystycznie (p=0.87). Najsilniejszym predyktorem wyższych kosztów była klasa czynnościowa IV według NYHA (77% wzrost w porównaniu do klasy I lub II, p=0.01). Podobne wyniki uzyskano dla osób, u których rozpoznano HF w trakcie obserwacji.

Ponieważ koszty leczenia chorych z HF i prawidłową, w porównaniu do upośledzonej frakcji wyrzutowej lewej komory były zbliżone, autorzy postulują, by pacjenci z HF i prawidłową frakcją wyrzutową lewej komory zyskali większą uwagę nie tylko lekarzy, ale także badaczy i towarzystw ubezpieczeniowych.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2006-01-09

0 replies on “Koszty związane z niewydolnością serca z prawidłową i obniżoną frakcją wyrzutową”