Globalna ocena występowania czynników ryzyka u osób z miażdżycą

Deepak L. Bhatt i wsp – International prevalence, recognition, and treatment of cardiovascular risk factors JAMA 2006;295:180
Na łamach styczniowego numeru Journal of American Medical Association (JAMA) przedstawiono dane dotyczące globalnej i regionalnej częstości występowania czynników ryzyka u osób z aterotrombozą.

Analiza prowadzona w ramach rejestru REACH (The Reduction of Atherothrombosis for Continued Health Register), objęła 67 888 pacjentów powyżej 45 roku życia, z różnych obszarów kuli ziemskiej, z chorobą niedokrwienną serca, chorobami naczyniowymi mózgu, tętnic kończyn dolnych lub współistnieniem 3 istotnych czynników ryzyka miażdżycy.

Częstość występowania czynników ryzyka w perspektywie globalnej okazała się wysoka i podobna w wielu regionach świata. Nadciśnienie tętnicze odnotowano u 81,8% chorych, hipercholesterolemię u 72,4% a cukrzycę u 44,3%. Często stwierdzano nadwagę (39,8%) i otyłość (26,6%). Patologiczną otyłość stwierdzono u 3,6% badanych. Szczególnie wysokie wskaźniki nieprawidłowej BMI, wynoszące odpowiednio dla nadwagi, otyłości i otyłości patologicznej: 38,4%; 36,5% i 5,8%, odnotowano w Ameryce Północnej.

Częstość występowania poszczególnych czynników ryzyka była podobna w podgrupach z różnymi klinicznymi manifestacjami miażdżycy. Statyny otrzymywało 69,4% osób a leki przeciwpłytkowe 78,3% badanych. Połowa uczestników analizy miała niedostatecznie leczone nadciśnienie tętnicze. Nierozpoznaną hiperglikemię stwierdzono u 4,9% badanych, natomiast nieprawidłową glikemię na czczo u 36,5% osób bez cukrzycy. Odnotowano również wysoki odsetek osób palących papierosy – 14,9%.

Jak zauważyli autorzy raportu, u 15,9% osób można było rozpoznać współistniejącą miażdżycę co najmniej dwóch łożysk naczyniowych. W kontekście prezentowanych danych, we wnioskach autorzy podkreślili wysoką częstość występowania powszechnie uznanych czynników ryzyka, które nie są optymalnie leczone, a część z nich pozostaje nawet nie rozpoznana.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2006-01-13

0 replies on “Globalna ocena występowania czynników ryzyka u osób z miażdżycą”