Choroba wieńcowa w ostatnich dekadach-kto najczęściej choruje?

Anna Kattainen i wsp – Coronary heart disease: from a disease of middle-aged men in the late 1970s to a disease of elderly women in the 2000s European Heart Journal 2006;27:296
Poznanie czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca (CHD) oraz udoskonalenie metod leczenia tej choroby doprowadziło w ostatnich 30 latach do istotnego zmniejszenia wskaźników śmiertelności z powodu CHD w wielu krajach Europy. Mniej wiadomo, jak zmieniają się wskaźniki występowania CHD w zależności od płci i wieku analizowanych populacji.

Anna Kattainen i wsp. przeanalizowali wyniki dwóch dużych badań epidemiologicznych, przeprowadzonych w odstępie 20 lat. Do badania przeprowadzonego w latach 1978-1980 włączono 5101 osób, a do badania prowadzonego w latach 2000-2001 5310 osób.

Wyniki analizy opublikowane w European Heart Journal pokazały, że całkowita liczba osób z CHD zwiększyła się o 18% (95% CI 6%-30%), przy czym częstość występowania CHD zmniejszyła się u kobiet i mężczyzn poniżej 65 roku życia, a zwiększyła u osób > 75 roku życia. Liczba osób z istotnymi załamkami Q w elektrokardiogramie sugerującym przebyty zawał serca zmniejszyła się we wszystkich grupach wiekowych u mężczyzn oraz u kobiet w przedziale 65-74 lata.

Łącznie, w latach 80-tych dominującą podgrupę z CHD stanowili mężczyźni 45-64 – letni, a obecnie największą podgrupę chorych z CHD stanowią kobiety > 75 roku życia.

Badanie daje podstawy by sądzić, że CHD zmienia swój obraz z choroby potencjalnie śmiertelnej występującej głównie u mężczyzn w wieku średnim na chorobę przewlekłą, dotykającą zwłaszcza starsze kobiety. Mimo niższych wskaźników śmiertelności CHD ciągle wywiera wpływ na zdrowie społeczeństw poprzez ograniczenie zdolności funkcjonowania wielu, zwłaszcza starszych osób, przy czym, jak podkreślają autorzy pracy, w Finlandii liczba osób w wieku > 75 lat zwiększyła się od roku 1980 o 70%.

Opracowane na podstawie: European Heart Journal / 2006-02-01

0 replies on “Choroba wieńcowa w ostatnich dekadach-kto najczęściej choruje?”