Uzupełniające i alternatywne leczenie infekcji górnych dróg oddechowych u dzieci

R.R. Carr, M.C.Nahata – Complementary and alternative medicine for upper-respiratory-tract infction in children Am J Health-Syst Pharm 2006;63:33
Infekcje górnych dróg oddechowych są częstym schorzeniem występującym u dzieci – średnio dzieci w wieku 3 lat chorują na przeziębienie 6-10 razy w roku. Podstawową strategią leczenia jest zminimalizowanie występujących objawów oraz dyskomfortu związanego z tymi schorzeniami.

Często też w przypadku infekcji górnych dróg oddechowych u dzieci stosowne jest uzupełniające lub alternatywne leczenie (CAM-Complementary and Alterantive Medicine) tj.: leki ziołowe, homeopatia, akupunktura itp. Warto zaznaczyć, że w USA skuteczność i bezpieczeństwo produktów ziołowych nie jest oceniana wg procedur FDA, ale traktuje się je jako suplementy diety i ich status reguluje Dietary Supplement and Health Education Act (DSHEA).

Celem pracy była ocena, na podstawie dostępnych danych literaturowych, skuteczności i bezpieczeństwa stosowanych w infekcjach górnych dróg oddechowych terapii dodatkowych u dzieci. Ocenę przeprowadzono na podstawie opublikowanych od około 1960 roku w bazach naukowych (m.in.:MEDLINE, EMBASE, Int. Pharm.Abst.) badań klinicznych.

W przypadku leków z jeżówką (Echinacea), autorzy artykułu znaleźli niejednoznaczne doniesienia związane z ich skutecznością. Zastosowanie samej jeżówki w infekcjach górnych dróg oddechowych u dzieci nie powoduje zmniejszenia nasilenia i czasu trwania zapaleń górnych dróg oddechowych. Jednocześnie preparaty zawierające Echinacea częściej powodowały wysypkę niż placebo. W randomizowanych badaniach preparatu złożonego zawierającego wyciąg z jeżówki, propolis oraz witaminę C stwierdzono nieznaczne, ale statystycznie istotne osłabienie objawów infekcji górnych dróg oddechowych oraz skrócenie czasu trwania choroby.

Nie jasne są wyniki skuteczności zastosowania cynku w infekcjach u dzieci, stwierdzono jednak, że wywołuje on stosunkowo często objawy niepożądane takie jak nudności i wymioty.

Opublikowane badania nie potwierdzają też skuteczności zastosowania u dzieci megadawek witaminy C (powyżej 1000mg dla dzieci starszych i powyżej 500mg u młodszych dzieci) w zapobieganiu lub też łagodzeniu objawów infekcji górnych dróg oddechowych.

Autorzy artykułu stwierdzają ponadto, że opublikowane badania nie pozwalają na jednoznaczną ocenę porównawczą, gdyż prowadzone są zwykle na małych grupach pacjentów, stosowane są bardzo zróżnicowane dawki (będące najczęściej ekstrapolacją dawek dla dorosłych) w przypadku leków ziołowych badane są też różne odmiany roślin (np.: Echinacea purpurea, E.augustiflora. E.pallida).

Podsumowując, autorzy stwierdzają, że obecny stan wiedzy nie uzasadnia stosowania CAM w prewencji i leczeniu zapaleń górnycdróg oddechowych u dzieci. Konieczne jest przeprowadzenie odpowiednio dużych i dobrze zaprojektowanych prób klinicznych w tym zakresie.

Opracowane na podstawie: American Journal of Health-System Pharmacy / 2006-01-01

0 replies on “Uzupełniające i alternatywne leczenie infekcji górnych dróg oddechowych u dzieci”