Rimonabant – nowy lek na otyłość?

Susan Z. Yanovski – Pharmacotherapy for obesity – promise and uncertainty N Engl J Med 2005;353:2187
Według ocen z 2005 roku większość dorosłych mieszkańców USA cierpi na nadwagę lub otyłość. Obniżenie wagi ciała choćby o 5-10 % u otyłych osób wiąże się ze znaczącym zmniejszeniem ryzyka chorób związanych z otyłością, m.in. cukrzycy typu 2. Wiele odchudzających się osób po pewnym czasie zaprzestaje stosowania diety i ponownie tyje, dlatego też trwają intensywne poszukiwania leków pozwalających na długotrwałe obniżenie prawidłowej wagi ciała.

Susan Yanovski w edytorialu na łamach New England Journal of Medicine przedstawia m.in. wyniki niedawno zakończonego badania klinicznego RIO-Lipids (The Rimonabant in Obesity-Lipids Study, n=1036), w którym oceniany był wpływ rimonabantu – selektywnego antagonisty receptora kanabinoidowego typu 1. W grupie stosującej lek przez rok w dawce 20 mg wykazano zmniejszenie masy ciała o 5,4 kg (w porównaniu do placebo).

Rimonabant wydaje się także korzystnie wpływać na gospodarkę lipidową oraz inne związane z otyłością (np. stężenie adiponektyny) czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Niektóre obserwowane efekty działania leku były niezależne od jego wpływu na wagę ciała.

Yanovski zwraca jednak uwagę, że badanie ma kilka poważnych ograniczeń. Przede wszystkim z badania wykluczone zostały osoby z chorobami współistniejącymi (np. osoby z cukrzycą). Ponadto, z różnych powodów, ponad jedna trzecia uczestników nie ukończyła badania, co znacznie utrudnia interpretację uzyskanych wyników.

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi prowadzącymi do przerwania leczenia były depresja, lęk i nudności. Yanovski uważa, że wprawdzie utrata wagi w czasie przyjmowania rimonabantu była porównywalna z efektami leczenia dotychczas stosowanymi preparatami, może on okazać się przydatną bronią w rękach klinicystów w walce z otyłością i jej konsekwencjami. Decyzji FDA co do dopuszczenia leku do stosowania oczekuje się w 2006 roku. (Ostatecznie lek został zarejetrowany w Europie, ale następnie wycofany w 2008 roku z powodu działań niepożądanych).

Opracowane na podstawie: NEJM / 2005-11-17

0 replies on “Rimonabant – nowy lek na otyłość?”