Udar mózgu po zawale serca – badanie populacyjne

Brandi J. Witt i wsp – A community-based study of stroke incidence after myocardial infarction Ann Intern Med 2005;143;785
W Annals of Internal Medicine ukazała się interesująca praca, oceniająca ryzyko wystąpienia udaru mózgu po zawale serca (AMI). W Rochester (USA) przeprowadzono rejestr występowania udarów mózgu oraz określono ich związek z wystąpieniem AMI.

Przeanalizowano dane medyczne w okresie 1979-1988, a średni czas obserwacji wynosił ponad 5 lat. Stwierdzono, że w ciągu 30 dni po AMI udar mózgu występował z częstością 22 na 1000 pacjento-miesięcy, co oznaczało, że ryzyko udaru mózgu wzrastało o ponad 44 razy. W kolejnych 11 miesiącach ryzyko to było ponad 3-krotnie wyższe niż w pozostałej populacji bez AMI. Istotnie podwyższona częstość udarów występowania u chorych z AMI utrzymywała się do 3 lat po wystąpieniu incydentu wieńcowego.

Głównymi czynnikami ryzyka udaru po AMI był wiek i rozległość zawału, mierzona poziomem szczytowego poziomu CK-MB. Istotnymi czynnikami ryzyka udaru po AMI były także przebyty udar mózgu i cukrzyca. Wczesny i późny udar mózgu po AMI były niezależnie związane z 2-3-krotnym ryzykiem zgonu.

Poodsumowując: badanie potwierdza blisko 44-krotnie wyższe ryzyko udaru mózgu we wczesnym okresie po AMI, niezależnie od stosowania aspiryny i doustnego antykoagulantu. Wystąpienie udaru mózgu po AMI związane jest ze zwiększonym ryzykiem zgonu. Wskaźniki zachorowalności na udar mózgu po AMI nie uległy obniżeniu (w latach 1979-1988).

Opracowane na podstawie: Annals of Internal Medicine / 2006-12-06

0 replies on “Udar mózgu po zawale serca – badanie populacyjne”