Dlaczego leczenie otyłości jest nieskuteczne?

Anjali Jain – Treating obesity in individuals and populations BMJ 2005;331:1387
Na łamach British Medical Journal opublikowane zostało streszczenie opracowania A. Jaina na temat leczenia otyłości. Pomimo coraz większej uwagi poświęcanej przez lekarzy i środki masowego przekazu walce z otyłością, częstość jej występowania w populacjach zachodnich nie zmniejsza się.

Autor wskazuje na stosunkowo niską skuteczność interwencji mających pomóc osobom otyłym w normalizacji wagi ciała. Wyniki poprawnych metodologicznie prac z reguły nie potwierdzają wysokiej skuteczności wielu szeroko reklamowanych metod odchudzających. W rzetelnie prowadzonych badaniach, oceniających programy ćwiczeń fizycznych oraz porady dietetyczne dla otyłych stwierdzano zmniejszenie wagi o zaledwie ok. 3-5 kg.

Leki wspomagające odchudzanie (m.in. sibutramina, orlistat) powodowały porównywalne zmiany wagi – co istotne, po zakończeniu przyjmowania leków w większości przypadków następował powrót do wagi sprzed leczenia. Według autora, istnieje wiele wątpliwości, czy takie postępowanie przynosi pacjentom jakiekolwiek korzyści zdrowotne.

Większą skutecznością charakteryzuje się leczenie chirurgiczne stosowane u osób z ciężką otyłoscią. Operacyjne zmniejszenie objętości żołądka może doprowadzić do utraty 25-44 kg w ciągu roku, przy czym nie dochodzi do ponownego wzrostu wagi w kolejnych latach.

W opinii większości badaczy otyłość wywołana jest przez czynniki środowiskowe; innymi słowy, wiele osób jest otyłych, ponieważ przyjmują one nawyki żywieniowe i styl życia obserwowane w ich otoczeniu.

A. Jain wskazuje na fakt, że pomimo powszechnej zgodności co do decydującego wpływu środowiska na „epidemię” otyłości, mało uwagi poświęca się propagowaniu walki z otyłością przez instytucje zdrowia publicznego. Według niego, jedynie intensywna edukacja społeczeństwa może doprowadzić do zmniejszenia rozpowszechnienia otyłości.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2006-12-10

0 replies on “Dlaczego leczenie otyłości jest nieskuteczne?”