Powikłania sercowo-naczyniowe u osób z cukrzycą i bez cukrzycy – najnowsze trendy

Gillian L. Booth i wsp – Recent trends in cardiovascular complications among men and women with and without diabetes Diabetes Care 2006;29:32
Cukrzyca powoduje dwukrotny wzrost częstości występowania chorób sercowo-naczyniowych, zwiększa także ryzyko przedwczesnego zgonu. Ponieważ częstość jej występowania rośnie, należy się spodziewać także wzrostu liczby zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych.

Wcześniejsze badania wykazały, że poprawa rokowania w chorobach serca, jaka miała miejsce szczególnie w ostatniej dekadzie, nie dotyczy w równym stopniu osób z cukrzycą i osób bez cukrzycy. W Diabetes Care ukazały się wyniki retrospektywnej oceny wpływu cukrzycy na najnowsze trendy w rokowaniu w chorobach sercowo-naczyniowych.

Analizie poddano dane dotyczące dorosłych mieszkańców (≥20 roku życia) Ontario, z cukrzycą (n=670 602) i bez cukrzycy (n=9 190 721), zgromadzone od 1 kwietnia 1992 roku do 31 marca 2000 roku. Porównano informacje dotyczące występowania świeżych zawałów serca (AMI), udarów, zgonów z powodu AMI, zgonów z powodu udarów oraz łącznej liczby zgonów.

W ocenianym okresie liczba pacjentów hospitalizowanych z powodu AMI i udarów zmniejszyła się zdecydowanie wyraźniej w grupie osób z cukrzycą, w porównaniu do populacji osób bez cukrzycy (AMI -15.1 vs -9.1%, p<0.0001; udary -24.2 vs 19.4%, p<0.0001). Grupy z cukrzycą i bez cukrzycy nie różniły się wielkością zmian liczby zgonów związanych z AMI i udarem (odpowiednio -44.1 vs -33.2%, p=0.1; -17.1 vs -16.6%, p=0.9). Porównywalna była także zmiana ogólnej śmiertelności w obydwu populacjach. Jednocześnie w analizowanej populacji w trakcie 8-letniej obserwacji wzrosła znacząco, z ponad 405 tysięcy do ponad 670 tysięcy, liczba osób chorujących na cukrzycę.

A zatem, pomimo istotnego, relatywnego spadku liczby powikłań u osób z cukrzycą cierpiących na choroby układu sercowo-naczyniowego, bezwzględne obciążenie społeczeństwa chorobami układu sercowo-naczyniowego z tego powodu wzrasta.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2006-01-26

0 replies on “Powikłania sercowo-naczyniowe u osób z cukrzycą i bez cukrzycy – najnowsze trendy”