Ambulatoryjne monitorowanie ciśnienia tętniczego – czy jest opłacalne?

William B. White – Expanding the use of ambulatory blood pressure monitoring for the diagnosis and management of patients with hypertension Hypertension 2006;47:14
Ambulatoryjne monitorowanie ciśnienia tętniczego (ABPM) jest badaniem przynoszącym kompleksową ocenę wartości ciśnienia w okresie snu i aktywności i ma przewagę nad pojedynczymi pomiarami dokonywanymi w gabinetach lekarskich.

Wcześniejsze prace wykazały, że ABPM ma także znaczenie dla przewidywania przyszłych incydentów sercowo-naczyniowych. Pierwszym zastosowaniem ABPM było diagnozowanie „nadciśnienia białego fartucha.” William B. White komentując na łamach Hypertension pracę Krakoff LR zastanawia się nad opłacalnością („cost-effectiveness”) ABPM.

Analiza taka została przeprowadzona w Stanach Zjednoczonych, gdzie od roku 2002 ubezpieczyciel pokrywa koszty procedury. Autor opracowania dowiódł, ze rozpoznanie „nadciśnienia białego fartucha” za pomocą ABPM przynosi pożytek ekonomiczny, jeśli pozytywna diagnostyka dotyczy 15-25% badanych a 5-20% pacjentów z „nadciśnieniem białego fartucha” rozwija w ciągu roku utrwalone nadciśnienie tętnicze.

Autor komentarza wskazuje na inne klinicznie ważne zastosowania ABPM – wyłączenie efektu „białego fartucha” u pacjentów już leczonych z powodu nadciśnienia tętniczego oraz ocena pacjentów wysokiego ryzyka stosujących leczenie hipotensyjne, u których pomiary tylko w gabinecie lekarza mogą być mylące w ocenie stopnia zagrożenia incydentami sercowo-naczyniowymi.

Opracowane na podstawie: Hypertension / 2006-01-17

0 replies on “Ambulatoryjne monitorowanie ciśnienia tętniczego – czy jest opłacalne?”