Czy ASCOT zmieni sposób leczenia hipotensyjnego?

R.Bilous – Will ASCOT change the form of anti-hypertensive therapy? Diabetic Medicine 2006:23;13
R.Bilous, w komentarzu redakcyjnym opublikowanym w Diabetic Medicine, zastanawia się na ile badanie ASCOT (Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial), a zwłaszcza jego ramię BPLA (blood-pressure-lowering arm) zmienią sposób leczenia hipotensyjnego.

Do badania ASCOT BPLA włączono 19257 pacjentów w wieku 40-79 lat. Grupę tę randomizowano do podgrupy przyjmującej 5-10 mg amlodypiny lub 50-100 mg atenololu. Do obu tych środków dodawano odpowiednio 4-8 mg peryndoprylu lub 1.25-2.5 mg bendroflumethazydu, a trzecią linią leczenia stosowaną w obu grupach mogła być doxazosyna (4-8 mg).

Badanie przedwcześnie przerwano po średnim okresie obserwacji 5.5 lat z powodu zaznaczającej się różnicy w śmiertelności całkowitej (nieadjustowany wskaźnik ryzyka w grupie amlodypiny/peryndoprylu 0.89 [0.81-0.99]; P=0.0247).

Autor komentarza zwraca uwagę, że 78% uczestników badania wymagało stosowania wiecej niż 2 leków, co podkreśla rolę terapii skojarzonej w leczeniu nadciśnienia.

W grupie amlodypina/peryndopryl odnotowano istotnie mniejszą liczbę nowych zachorowań na cukrzycę, co wynika zarówno z niekorzystnego działania beta-blokera jak i z korzystnego działania inhibitora ACE na tolerancję glukozy.

Połączenie amlodypiny/peryndoprylu z atorwastatyną u pacjentów z łagodną dyslipidemią (ramię ASCO LLA) redukuje ryzyko względne zawałów serca aż o 48% i udarów o 44%. Wielkość redukcji ryzyka bezwzględnego w badaniu ASCOT oznacza konieczność leczenia 200 chorych przez przynajmniej 1 rok, w celu uniknięcia jednego incydentu sercowo-naczyniowego. Tak przedstawiona analiza nie uwzględnia jednak innych korzyści leczenia nowoczesnymi preparatami: lepszej tolerancji i lepszego przestrzegania zaleceń (compliance) oraz redukcji innych czynników ryzyka, jak np. cukrzyca.

Opracowane na podstawie: Diabetic Medicine / 2006-01-17

0 replies on “Czy ASCOT zmieni sposób leczenia hipotensyjnego?”