Nadciśnienie tętnicze – krajobraz po badaniu ASCOT

Norman M. Kaplan – Treatment of hypertension. Remaining issues after the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial Hypertension 2006;47:10
Nadciśnienie tętnicze dramatycznie zwiększa ryzyko poważnych epizodów sercowo-naczyniowych, takich jak udar mózgu i zawał serca.

W ostatnich latach ukazało się wiele ważnych badań poświęconych nadciśnieniu, w tym cytowane w tytule komentarza Normana Kaplana, przełomowe badanie ASCOT. Tym niemniej, obecne metody rozpoznawania i leczenia nadciśnienia w dalszym ciagu nie są w pełni skuteczne. Trwa także dyskusja, czy wyniki badań klinicznych nad nadciśnieniem tętniczym mogą być bezkrytycznie wykorzystywane w codziennej praktyce lekarskiej.

Norman Kaplan na łamach Hypertension przedstawił przyczyny trudności w interpretacji rezultatów prób klinicznych oraz podsumował aktualną wiedzę na temat leczenia nadciśnienia.

Autor zwraca uwagę, że już rozpoznanie nadciśnienia tętniczego, oparte na kilku pomiarach ciśnienia przeprowadzonych w gabinecie lekarskim może być dyskusyjne; u wielu bowiem pacjentów stres związany z wizytą u lekarza prowadzi do wzrostu ciśnienia. Z podobnych powodów ocena efektu hipotensyjnego podawanych leków może być błędna.

Czas trwania prób klinicznych z wielu powodów nie przekracza kilku lat, dlatego też kwalifikowani do nich są często chorzy obciążeni wysokim ryzykiem powikłań, co pozwala uzyskać odpowiednią moc statystyczną wyników leczenia – brak pewności natomiast, czy mniej zagrożeni chorzy z nadciśnieniem uzyskują podobne korzyści z badanej terapii. Z kolei częstość ocenianych w badaniach punktów końcowych może zależeć także od innych czynników, niż tylko wartości ciśnienia, co utrudnia ocenę wyników.

Kaplan przyznaje, że jak dotychczas nie opracowano schematu leczenia nadciśnienia tętniczego, który umożliwiłby redukcję ryzyka najważniejszych powikłań (udar mózgu i zawał serca) do poziomu, obserwowanego u osób z normotensją.

Opracowane na podstawie: Hypertension / 2006-01-16

0 replies on “Nadciśnienie tętnicze – krajobraz po badaniu ASCOT”