Meta-analiza randomizowanych interwencji mających na celu zapobieganie skutkom nadużycia alkoholu

Max H Pittler i wsp – Interventions for preventing or treating alcohol hangover: systematic review of randomized controlled trials BMJ 2005;331:1515
Na łamach świątecznego wydania British Medical Journal (BMJ) ukazały się wyniki meta-analizy badań poświęconych interwencjom mającym na celu złagodzenie objawów towarzyszących skutkom nadużycia alkoholu, czyli kacowi poalkoholowemu.

Autorzy podkreślają, że kac niesie ze sobą poważne skutki społeczno-ekonomiczne. W Wielkiej Brytanii koszty społeczne (przede wszystkim w związku z nieobecnością w pracy) szacuje się na około 2 miliardy funtów rocznie. W pracy osoba „skacowana” może mieć problemy z pamięcią, zaburzenia wzroku i kłopoty z koncentracją. Co ważne, nawet u osób pijących mniej niż sugerowane maksimum, zwłaszcza u młodych dorosłych, rośnie w sposób istotny ryzyko zgonu z wszystkich przyczyn.

Wyszukiwarka Google.com pozwala odnaleźć ponad 325 tys. wyników dla zapytania „hangover cure” (w języku polskim odnaleziono 1750 wyników dla zapytania „leczenie kaca” – przyp. autorki notki).

Biorąc pod uwagę popularność i znaczenie problemu, autorzy meta-analizy prezentowanej na łamach BMJ na podstawie baz danych Medline, Embase, Cohrane Central i innych, zebrali informacje na temat skuteczności, ocenianych w sposób randomizowany, interwencji mających zapobiec lub złagodzić kaca.

Zidentyfikowano 15 badań spełniających przyjęte przez autorów kryteria. Badano w nich między innymi propranolol, fruktozę/glukozę, kwas tolfenamowy, karczochy, ogórecznika lekarskiego i preparaty drożdży.

W warunkach podwójnie ślepej próby ograniczone korzyści stwierdzono jedynie w przypadku suszonych drożdży i kwasu tolfenamowego oraz ogórecznika. W przypadku każdej z testowanych interwencji dostępne były jednak rezultaty pojedynczego badania, zwykle prowadzonego na stosunkowo niewielkiej grupie chorych.

Podsumowując wyniki analizy jej autorzy stwierdzili zatem, iż brak jest w pełni przekonujących dowodów na skuteczność którejkolwiek z interwencji stosowanych w leczeniu kaca. Najlepszym sposobem jego uniknięcia jest, jak piszą, „praktykowanie abstynencji lub umiarkowanego spożycia alkoholu.”

Opracowane na podstawie: / 2005-12-24

0 replies on “Meta-analiza randomizowanych interwencji mających na celu zapobieganie skutkom nadużycia alkoholu”