Sposób picia alkoholu a ryzyko sercowo-naczyniowe

R. Curtis Ellison – Importance of pattern of alcohol consumption Circulation 2005;112:3818
W ciągu ostatnich dziesięcioleci prospektywne badania epidemiologiczne wykazały, że ryzyko zawału serca i kolejnych incydentów sercowo-naczyniowych jest mniejsze u osób spożywających umiarkowane ilości alkoholu niż u abstynentów.

Szacunki epidemiologiczne dla krajów rozwiniętych pokazują, że populacje, w których liczba abstynentów jest mniejsza, a więcej osób spożywa umiarkowane ilości alkoholu, będą miały niższe wskaźniki występowania chorób układu krążenia i niższą śmiertelność całkowitą.

Częste picie alkoholu może tłumaczyć tak zwany „francuski paradoks” – rzadsze występowanie choroby wieńcowej u Francuzów, pomimo wysokich poziomów typowych czynników ryzyka.

Brak jest jednak interwencyjnego badania klinicznego oceniającego w sposób prospektywny wpływ alkoholu na śmiertelność i występowanie incydentów naczyniowych, dlatego formułując oficjalne zalecenia musimy opierać się na wynikach badań obserwacyjnych. W większości z nich zajmowano się przede wszystkim ogólną ilością wypijanego alkoholu. W niewielu oceniano natomiast sposób jego picia.

Problem ten podjęli w analizie opublikowanej na łamach Circulation Mukamal i wsp., którzy wykazali, że intensywne picie, czyli tzw. binge drinking (zdefiniowane jako konsumpcja 3 lub więcej drinków w ciągu 1-2 godzin), całkowicie niweczyło korzystny wpływ spożycia alkoholu na śmiertelność całkowitą po zawale serca. Co więcej, u osób pijących w taki właśnie sposób (25% badanych) ryzyko było wyższe niż u abstynentów.

Komentując wyniki pracy Mukamala i wsp., na łamach tego samego numeru Circulation Ellison, zauważa więc, iż wydaje się, że kieliszek wina do obiadu, piwo lub koktajl alkoholowy przed posiłkiem mogą nie tylko poprawić jakość życia, ale również je wydłużyć. Ważne jest jednak, aby nie upijać się, a dotyczy to nie tylko osób od niego w przeszłości uzależnionych (które w pracy Mukamala i wsp. stanowiły tylko 3% intensywnie pijących), ale wszystkich które lubią szybko wypić dużą ilość alkoholu.

Opracowane na podstawie: Circulation / 2005-12-20

0 replies on “Sposób picia alkoholu a ryzyko sercowo-naczyniowe”