Czy Google zadecyduje o przyszłości nauk medycznych

Dean Giustini – How Google is changing medicine. A medical portal is the logical next step BMJ 2005;331:1487
Przeglądarki internetowe, a szczególnie Google, mogą mieć znaczący wpływ na przyszłość medycyny, twierdzi Dean Giustini, autor artykułu redakcyjnego opublikowanego w British Medical Journal.

Gwałtowny wzrost popularności Google zmusił „klasyczne” biblioteki do zredefiniowania ich roli w najbliższej przyszłości. Misja bibliotek i zbiorów piśmiennictwa oraz przeglądarek internetowych jest podobna i polega na upowszechnianiu informacji. Niewątpliwą przewagą tych ostatnich jest to, że dostęp do wiedzy jest bezpłatny.

Paradoksalnie, łatwość wyszukiwania danych jaką oferuje Google, rodzi szereg niebezpieczeństw. Przytaczany przez autora artykułu przykład młodego lekarza, który zapytany przez przełożonego w jaki sposób doszedł do rozpoznania przyznał, że wpisał do przeglądarki kilka objawów i nacisnął “Szukaj”, każe zastanowić się nie tylko nad przyszłością bibliotek, ale również samych lekarzy. Skoro postawienie diagnozy jest tak proste, to może to zrobić każdy.

Wyrazem otwarcia się Google na świat nauki jest przeglądarka Google Scholar, która stała się podstawowym źródłem wiedzy medycznej, wyprzedzając PubMed co do ilości osób odwiedzających. Jest ona szczególnie przydatna w wyszukiwaniu najczęściej cytowanych artykułów, sprawdza się również w poszukiwaniu przysłowiowej igły w stogu siana. Z drugiej strony, jakość rekordów bywa niska, artykuły są układane niechronologicznie, a ich sortowanie i obróbka sprawiają poważne trudności. Tym samym, Google Scholar może być traktowana jedynie jako uzupełnienie “klasycznych” baz danych, takich jak PubMed czy Cochrane.

Zdaniem autora artykułu, istnieje potrzeba opracowania nowego produktu, Google Medicine. O ile uda się zapewnić wysoką jakość wyszukiwanych informacji, korzyści z powszechnego dostępu do ogólnoświatowej wiedzy medycznej będą trudne do przecenienia.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2005-12-24

0 replies on “Czy Google zadecyduje o przyszłości nauk medycznych”