Najważniejsze źródła informacji o zdrowiu – dane z USA

Bradford W. Hesse i wsp – Trust and sources of health information. The impact of the internet and its implications for health care providers: findings from the First Health Information National Trends Survey Arch Intern Med 2005;165:2618
W ostatnich latach gwałtownie wzrasta rola internetu jako źródła informacji o zdrowiu. Ten trend dociera także do Polski. Tym ciekawsze wydają się wyniki oryginalnego badania Hesse i wsp., którzy na łamach Archives of Internal Medicine analizowali skalę tego zjawiska.

W badaniu wzięło udział 6369 dorosłych mieszkańców USA. W 2003 roku (którego dotyczyła analiza) aż 63% badanych co najmniej raz korzystało z internetu. Prawie 2/3 osób z tej grupy poszukiwało w sieci informacji związanych ze zdrowiem.

Pomimo tak znacznej popularności internetu, lekarze pozostawali najbardziej wiarygodnym źródłem wiedzy o zdrowiu (ponad 62% ankietowanych deklarowało pełne zaufanie do lekarzy). Około połowa badanych deklarowała, że poszukując konkretnych danych na temat zdrowia wolałaby skierować się w pierwszej kolejności do gabinetu lekarskiego.

W praktyce jednak, lekarz był pierwszym źródłem wiedzy jedynie w 11% przypadków, a niemal 49% badanych przed wizytą w przychodni korzystała z przeglądarki internetowej.

Podsumowując, udział internetu w kształtowaniu wiedzy o zdrowiu jest niebagatelny i prawdopodobnie będzie wzrastać. Równocześnie zmienia się rola lekarza pierwszego kontaktu, który dotychczas był jedynym źródłem informacji, a teraz staje się doradcą i cenzorem. Ta ostatnia funkcja wynika z nieprzebranej liczby i słabej jakości informacji o zdrowiu zamieszczanych w globalnej sieci. Mechanizmy pozyskiwania wiedzy na tematy zdrowotne mają istotny wpływ na rodzaj i jakość relacji lekarz-pacjent.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2005-12-12

0 replies on “Najważniejsze źródła informacji o zdrowiu – dane z USA”