Profilaktyka depresji u nastolatków z grup ryzyka – analiza opłacalności

Frances L. Lynch i wsp – Cost-effectiveness of an intervention to prevent depression in at-risk teens Arch Gen Psych 2005;62:1241
W Archives of General Psychiatry opublikowano wyniki ciekawego badania, którego autorzy analizowali opłacalność profilaktyki depresji u nastolatków z grup ryzyka tej choroby. Depresja w okresie dojrzewania zwiększa ryzyko chorób somatycznych i zaburzeń interpersonalnych w wieku dorosłym, toteż z lekarskiego punktu widzenia jej profilaktyka ma głębokie uzasadnienie.

Wzrasta liczba dowodów na to, że proste interwencje psychosocjalne mogą być skuteczne jako jedyna forma prewencji tej choroby. Wciąż nie wiadomo, czy profilaktyka depresji wśród nastolatków z grup ryzyka zyska aprobatę farmakoekonomistów.

Autorzy z USA badali opłacalność interwencji polegającej na krótkotrwałej terapii behawioralno-poznawczej u nastolatków z objawami subdepresyjnymi, których rodzice chorowali na depresję (n=49). Omawianą interwencję porównywano ze standardowym postępowaniem (n=45). Średni koszt 15 sesji terapii behawioralno-poznawczej wyniósł 1632 USD, a pozostałe całkowite bezpośrednie i pośrednie koszty działań podejmowanych w grupie badanej były o 610 USD wyższe w porównaniu z grupą kontrolną. Koszt uzyskanego jednego dnia bez objawów depresji w grupie z interwencją wyniósł 10 USD, a koszt jednego roku życia skorygowanego o jego jakość (QALY) – 9275 USD. Powyższe kwoty były niższe od wartości uznawanych za granicę opłacalności technologii medycznych.

Okazuje się więc, że społeczne koszty prostych działań zapobiegawczych w postaci krótkotrwałej terapii behawioralno-poznawczej prowadzonej wśród nastolatków zagrożonych depresją są porównywalne z kosztami ogólnie akceptowanych metod leczenia tej choroby, a interwencja charakteryzuje się zadowalającym stosunkiem korzyści zdrowotnych do kosztów.

Opracowane na podstawie: Archives of General Psychiatry / 2005-11-19

0 replies on “Profilaktyka depresji u nastolatków z grup ryzyka – analiza opłacalności”