Zapobieganie zewnątrzszpitalnemu zapaleniu płuc u osób starszych

Thomas M. File i James S. Tan – Pneumonia in older adults. reversing the trend JAMA 2005;294:2760
W Journal of the American Medical Association ukazał się ciekawy artykuł przeglądowy poświęcony metodom zapobiegania zewnątrzszpitalnemu zapaleniu płuc u osób starszych.

Pretekstem do jego napisania było opublikowanie w tym samym czasopiśmie wyników oryginalnego badania, w którym Fry i wsp. analizowali trendy w liczbie hospitalizacji z powodu zapalenia płuc w poszczególnych grupach wiekowych mieszkańców USA, w latach 1988-1990 i 2000-2002. Stwierdzili oni znaczący wzrost liczby przyjęć do szpitala u osób w wieku 65-84 lat. Zauważyli ponadto zwiększanie się odsetka starszych pacjentów ze schorzeniami przewlekłymi, które pogarszają przebieg zapalenia płuc i odpowiadają za wzrost chorobowości i śmiertelności związanej z tą chorobą.

Autorzy komentarza do pracy wskazują na potrzebę zintensyfikowania akcji szczepień ochronnych przeciw grypie i zakażeniom pneumokokowym, które u starszych chorych stanowią skuteczną metodę profilaktyki zapalenia płuc. Przykładowo, u osób powyżej 65 roku życia, polisacharydowa szczepionka przeciw dwoince zapalenia płuc zmniejsza ryzyko zakażenia tą bakterią o 44%-75%. Szczepionki przeciw grypie i pneumokokom powinny być stosowane jednocześnie, co potęguje ich skuteczność. U starszych osób eksponowanych na wirus grypy, a tym samym należących do grupy ryzyka zewnątrzszpitalnego zapalenia płuc, przydatna może być chemoprofilaktyka przy użyciu amantadyny lub rimantadyny.

Wciąż nie jest jasne, jaki wpływ na ryzyko zapalenia płuc ma właściwa kontrola przewlekłych chorób. Wydaje się, że szczególne znaczenie może mieć opanowanie chorób przebiegających z zaburzeniami połykania, a więc sprzyjających aspiracji treści pokarmowej. Interwencją, której korzystny wpływ na ryzyko zapalenia płuc został jednoznacznie udowodniony, jest zaprzestanie palenia.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2005-12-07

0 replies on “Zapobieganie zewnątrzszpitalnemu zapaleniu płuc u osób starszych”