Czy kwasy omega-3 mogą zapobiegać i leczyć depresję u chorych na cukrzycę?

F. Pouwer i wsp – Fat food for a bad mood. Could we treat and prevent depression in Type 2 diabetes by means of -3 polyunsaturated fatty acids? A review of the evidence Diabet Med 2005;22:1465
Na łamach Diabetic Medicine ukazał się przegląd systematyczny piśmiennictwa dotyczący potencjalnych korzyści płynących z zastosowania wielonienasyconych kwasów tłuszczowych ω-3 w prewencji i leczeniu depresji u chorych na cukrzycę typu 2.

Zależności pomiędzy depresją a cukrzycą są obustronne: w wielu badaniach depresja była czynnikiem ryzyka rozwoju cukrzycy, a sama cukrzyca dwukrotnie zwiększała ryzyko depresji. Elementem łączącym te choroby może być zmniejszona zawartość w diecie wielonienasyconych kwasów tłuszczowych ω-3, do których należą kwas α- linolenowy, eikozapentaenowy i dokozaheksaenowy. Kwasy te zwiększają płynność błony komórkowej neuronów ośrodkowego układu nerwowego, ułatwiając transmisję serotoninergiczną, której zmniejszenie jest jednym z elementów neurofizjologicznej patogenezy depresji.

Badania obserwacyjne wykazały związek zwiększonego spożycia kwasów ω-3 z mniejszym ryzykiem rozwoju depresji i redukcją myśli samobójczych. Również wyniki prospektywnych prób klinicznych wskazują, że stosowanie kwasów ω-3 jako dodatku do typowego leczenia przeciwdepresyjnego redukuje w sposób istotny statystycznie mierniki depresji. Ponadto, istotnym dla rozwoju depresji może być korzystny wpływ omawianych kwasów na choroby układu sercowo-naczyniowego. Część danych epidemiologicznych wykazuje związek wyższego spożycia wielonienasyconych kwasów tłuszczowych z mniejszym ryzykiem rozwoju cukrzycy typu 2 i zmniejszeniem insulinooporności (choć dane są mniej przekonujące, niż w przypadku depresji). Wytłumaczeniem tej obserwacji może być fakt, iż kwasy te wchodzą w przebieg reakcji syntezy prostaglandyn i zmniejszają aktywację cytokin prozapalnych.

Dane kliniczne dotyczące roli kwasów ω-3 w leczeniu depresji u chorych na cukrzycę są jednak skąpe. W świetle przytoczonych powyżej argumentów autorzy proponują przeprowadzić odpowiednie próby kliniczne dotyczące znaczenia suplementacji kwasów ω-3 w leczeniu zespołów depresyjnych w przebiegu cukrzycy.

Opracowane na podstawie: Diabetic Medicine / 2005-11-15

0 replies on “Czy kwasy omega-3 mogą zapobiegać i leczyć depresję u chorych na cukrzycę?”