Nagłe zatrzymanie akcji serca poza szpitalem – możliwości interwencji

M.F. O`Rourke – Reality of out of hospital cardiac arrest Heart 2005;91:1505
Defibrylacja jest skuteczna w 90% zatrzymań akcji serca, jeśli podjęta jest w ciągu 1 minuty, i tylko w 10%, jeśli podjęta jest po 10 minutach, nawet przy prowadzonej w tym czasie resuscytacji.

Michael O`Rourke opatrzył komentarzem wyniki raportu Norrisa i wsp., opublikowanego na łamach The Heart, a poświęconego okolicznościom w jakich dochodzi do zatrzymania akcji serca w warunkach pozaszpitalnych. Badacze przeanalizowali 1325 przypadków zatrzymania akcji serca w populacji 954 000 mieszkańców okręgów Brighton, South Glamorgan i York.

Wyniki pracy potwierdziły poprzednie obserwacje. Około 80% przypadków zatrzymań akcji serca miało miejsce w domu a 20% w miejscach publicznych. Świadkowie byli obecni w niemal 90% przypadków zatrzymań akcji serca w miejscach publicznych i mniej niż 50% w domu. W miejscach publicznych dwukrotnie częściej podejmowano próby resuscytacji, uzyskując lepszą niż w domu przeżywalność (8% vs 2%). Najlepsze wyniki (przeżywalność 30-dniowa 35%) uzyskano u osób, u których do zatrzymania akcji serca doszło w obecności personelu medycznego, stanowiły one jednak tylko 4% wszystkich analizowanych przypadków.

Norris i wsp. stwierdzili więc, iż jest mało prawdopodobne, aby masowy program rozmieszczania defibrylatorów w miejscach publicznych wpłynął istotnie na opisywane przez nich wskaźniki. Autor komentarza uważa, że zastosowanie publicznie dostępnych defibrylatorów jest dobrym pomysłem w miejscach, w których osoby starsze zmuszone są do większego (niż zazwyczaj) wysiłku, takich jak dworce lotnicze lub kolejowe, a także w miejscach, w których poddane są silnym emocjom (np. stadiony sportowe lub kasyna). Poza tym jednak na całym świecie obserwacje są podobne – większość epizodów zatrzymań akcji serca ma miejsce w domu, bez szans na profesjonalną pomoc w ciągu 10 minut.

Ponieważ koszt zewnętrznego defibrylatora (w odróżnieniu od implantowanego) nie stanowi już takiego problemu i jest porównywalny do ceny dobrego zestawu do kina domowego (poniżej 2000 dolarów amerykańskich), Michael O`Rourke sugeruje upowszechnienie defibrylatorów domowych u osób zwiększonego ryzyka. Ta metoda postępowania jest obecnie badana w ramach Home Automated External Defibrillator Trial.

Opracowane na podstawie: Heart / 2005-12-14