Cukrzyca a rynek pracy

H.S. Brown i wsp – Diabetes and the Labor Market Diabetes Care 2005;28:2945
W Diabetes Care H. Shelton Brown i wsp. przedstawili cukrzycę w szerszym aspekcie ekonomicznym.

Wiadomo, że zwłaszcza powikłana cukrzyca (jeśli występuje w populacji z dużą częstością) zwiększa nie tylko bezpośrednie koszty opieki medycznej, ale również, redukując dochody osób chorych na cukrzycę i zmniejszając ich zatrudnienie, wpływa na całkowitą ilość pieniędzy wydatkowanych w gospodarce (redukując ilość pieniądza w obiegu).

Jak już wcześniej wykazali Bastida i Pagan, w USA kobiety z cukrzycą zarabiają średnio o 3584,53 dolarów, a mężczyźni o 1584,66 dolarów mniej, w porównaniu z osobami bez cukrzycy, a jednocześnie, w porównaniu z osobami zdrowymi, prawdopodobieństwo znalezienia zatrudnienia przez osobę chorą na cukrzycę jest mniejsze o około 7.5 punktu procentowego.

Autorzy pracy oszacowali wynikające z tego straty, wykonując analizę dla prawie milionowej populacji mieszkańców Lower Rio Grande Valley w południowym Teksasie (głównie Amerykanów pochodzenia meksykańskiego), w której chorobowość z powodu cukrzycy oceniono na 25%. W badanym rejonie średni dochód na osobę mieścił się w zakresie 7069 dolarów – 10960 dolarów rocznie. Łączną stratę bezpośrednich dochodów oszacowano w tej populacji na około 67-99 milionów dolarów. Całkowitą stratę dla społeczności wyliczono na 91-136 milionów dolarów. Tym samym każdemu nie zarobionemu (wskutek redukcji zatrudnienia lub mniejszego wynagrodzenia) przez osobę chorą na cukrzycę dolarowi towarzyszy dodatkowa strata dla lokalnej ekonomii, wynosząca 0,36 dolarów.

Jest to, według autorów, ważny argument ekonomiczny, wskazujący na konieczność podjęcia działań prewencji cukrzycy typu 2.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2005-12-08