Niewielka redukcja poziomu LDL, duża protekcja – badanie MEGA

MEGA: Japanese study finds small LDL reductions translate into big CHD protection
Na ostatniej konferencji AHA w Dallas przedstawiono wyniki badania MEGA (Management of Elevated Cholesterol in the Primary Prevention Group of Adult Japanese), przeprowadzonego na grupie 7832 pacjentów z populacji japońskiej z umiarkowanie podwyższonym poziomem cholesterolu LDL. Autorzy badania udowodnili, że stosowanie niewielkiej dawki prawastatyny (10 mg), w połączeniu z dietą niskotłuszczową obfitującą w kwasy omega-3 (przynajmniej trzy porcje ryby w tygodniu), przynosi redukcję cholesterolu całkowitego i cholesterolu LDL o odpowiednio 11.5% i 18%.

Mimo relatywnie niewielkiej redukcji wartości cholesterolu względne ryzyko pierwszego incydentu choroby niedokrwiennej serca (zawał serca, śmierć z przyczyn sercowo-naczyniowych, potrzeba rewaskularyzacji) zmniejszyło się o 33% (w porównaniu z grupą, w której zastosowano samą dietę) [wskaźnik ryzyka (95% CI) 0.67 (0.49-0.91)], czyli porównywalnie do wartości uzyskanych w wieloośrodkowych badaniach europejskich i amerykańskich wykorzystujących większe dawki statyn.

Dr Nakamura reprezentujący grupę badaczy MEGA tłumaczył, że korzyść wynikająca z takiej strategii postępowania w Japonii może wiązać się ze stosunkowo wysokimi wyjściowymi wartościami cholesterolu HDL (średnio 57 mg/dl) w tej populacji, pozwalającymi na stosowanie niższej dawki statyn. Chociaż przedstawiony sposób prewencji u osób z hipercholesterolemią jest skuteczny i bezpieczny, dalszej analizy wymaga określenie dawki statyn u osób, u których ryzyko incydentu CHD jest wyższe.

Opracowane na podstawie: doniesienie prasowe / 2005-11-16

0 replies on “Niewielka redukcja poziomu LDL, duża protekcja – badanie MEGA”