Inhibitory acylotransferazy cholesterolu (ACAT) nie ograniczają progresji miażdżycy [p- badanie ACTIVATE

Michael O`Riordan – ACTIVATE: ACAT inhibitor fails to reduce the progression of atherosclerotic coronary disease www.theheart.org, AHA Congress, Dallas, 13-16.11.2005
Badania na zwierzętach wykazały, że zahamowanie acylotransferazy cholesterolu (ACAT) może ograniczać objętość blaszek miażdżycowych, na skutek zmniejszonej akumulacji cholesterolu w makrofagach i zahamowania tworzenia komórek piankowatych.

Celem badania ACTIVATE (ACAT Intravascular Atherosclerosis Treatment Evaluation) miała być ocena wartości klinicznej preparatów blokujących ACAT. Badaniem objęto 534 pacjentów z objawową i udokumentowaną badaniem angiograficznym chorobą niedokrwienną serca (CAD). Pacjentów randomizowano do grupy przyjmującej pactimibe (Sankyo) w dawce 100 mg – środek blokujący ACAT oraz do grupy placebo (w obu grupach stosowano także standardowe leczenie). Ocena ilościowa blaszki miażdżycowej była możliwa dzięki badaniu USG wewnątrznaczyniowym (IVUS), wykonywanym z wykorzystaniem głowicy 40-MHz.

W ciągu 18-miesięcznej obserwacji nie wykazano, aby blokada ACAT spowodowała zahamowanie progresji miażdżycy. Objętość blaszki miażdżycowej, jak podkreślił na niedawno zakończonej konferencji AHA, Dr Steven Nissen z Cleveland, była nawet nieznacznie większa w grupie leczonej. Brak efektu działania leku, czy wręcz nasilenie choroby pod jego wpływem, mogło się wiązać, zdaniem autora, z zakłóceniem transportu zwrotnego cholesterolu, procesem apoptozy przeładowanych cholesterolem makrofagów i z wtórną martwicą w obszarze okluzji naczynia. Niekorzystne działanie pactimibe stawia zatem w wątpliwość sens dalszych badań nad grupą inhibitorów ACAT.

Opracowane na podstawie: doniesienie prasowe / 2005-12-15

0 replies on “Inhibitory acylotransferazy cholesterolu (ACAT) nie ograniczają progresji miażdżycy [p- badanie ACTIVATE”