Zwierzęta domowe a zdrowie – przegląd wiedzy

June McNicholas i wsp – Pet ownership and human health: a brief review of evidence and issues. BMJ 2005;331:1252 (dostępny pełen tekst)

Jaki jest wpływ posiadania zwierząt na zdrowie? Odpowiedzi na to pytanie należy szukać w opublikowanym w British Medical Journal artykule McNicholasa i wsp. Autorzy koncentrują się na pozytywach i nie uwzględniają w  swojej pracy ewentualnego ryzyka chorób odzwierzęcych.

Najłaskawszym okresem dla miłośników  zwierząt domowych były lata 80-te ubiegłego wieku. W opublikowanych wówczas pracach dowodzono, że posiadanie zwierząt zmniejsza ryzyko astmy i alergicznego nieżytu nosa u dzieci, chorób układu sercowo-naczyniowego u dorosłych oraz poprawia ogólne samopoczucie we wszystkich grupach wiekowych.

Wnioski z bardziej współczesnych badań nie są już tak entuzjastyczne i częściowo podważają słuszność wcześniejszych obserwacji, zwłaszcza w odniesieniu do astmy i alergii. Zmienił się jednak sposób patrzenia na zależność pomiędzy posiadaniem zwierząt a zdrowiem. Coraz więcej miejsca poświęca się  psychologicznym aspektom tego zagadnienia.

Zwierzęta domowe są bez wątpienia “katalizatorem” więzi międzyludzkich. Są lekiem na samotność i izolację towarzyską, szczególnie u osób starszych. Ich obecność osłabia niekorzystny wpływ obciążających zdarzeń życiowych na ogólny stan zdrowia. Są formą “wsparcia z zewnątrz”, którego korzystny wpływ na przebieg wielu ciężkich i przewlekłych chorób nie budzi wątpliwości. Ich obecność sprzyja ponadto kształtowaniu się postaw prozdrowotnych i poprawia jakość życia właścicieli.

Z drugiej strony, zwierzęta często zyskują prawa właściwe członkom rodziny, a tym samym ich strata wywołuje rozpacz porównywalną ze śmiercią bliskiego krewnego. Nierzadko również obawa przed pozostawieniem zwierzęcia jest przyczyną odmowy leczenia przez ciężko chore samotne osoby. Znajomość omawianego zagadnienia przez lekarzy może sprawić, iż ich pacjenci nie będą musieć wybierać pomiędzy posiadaniem zwierzęcia a przestrzeganiem porad lekarskich.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2005-11-26

 

0 replies on “Zwierzęta domowe a zdrowie – przegląd wiedzy”