Wysiłek fizyczny-jak intensywny i jak często?

Steven N. Blair, Michael J. LaMonte – How much and what type of physical activity is enough? Arch Intern Med 2005;165:2324
W Archives of Internal Medicine ukazał się krótki komentarz dotyczący rekomendacji, jakich lekarze powinni udzielać swoim pacjentom w sprawie aktywności fizycznej.

W wielu badaniach wykazano, że regularna aktywność i większa sprawność fizyczna (cardiorespiratory fitness) zmniejszają ryzyko epizodów sercowo-naczyniowych i przedłużają życie. Mniej wiadomo o “dawkowaniu” ćwiczeń fizycznych w zakresie ich długości, intensywności i częstości.

W tym samym numerze pisma ukazała się praca Duncan`a i wsp., którzy badali wpływ wysiłku na sprawność fizyczną (ocenianą maksymalnym zużyciem tlenu w teście wysiłkowym oraz lipidogramem po 6 i 24 miesiącach badania) u osób prowadzących dotychczas siedzący tryb życia. Uczestników podzielono na 4 grupy w zależności od intensywności wysiłku (30 minutowy spacer z osiągnięciem 45-55% lub 65-75% maksymalnej częstości akcji serca-HR) i w zależności od częstości ćwiczeń (3-4 lub 5-7 sesji na tydzień).

Znaczącą poprawę sprawności fizycznej stwierdzono w grupach ćwiczących częściej i mniej intensywnie oraz rzadziej i bardziej intensywnie. Połączenie większej intensywności z częstością przyniosło dodatkowe korzyści w odniesieniu do lipidogramu.

Podsumowując, osoby preferujące wysiłek bardziej intensywny (65%-75% rezerwy HR) poprawiają swoją sprawność już poprzez 30 minutowy wysiłek 3-4 razy w tygodniu, z kolei osoby preferujące wysiłek mniej intensywny (45%-55%) osiągają ten sam rezultat przy częstości ćwiczeń 5-7 razy/tydzień.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2005-11-14

0 replies on “Wysiłek fizyczny-jak intensywny i jak często?”