Amlodypina i peryndopryl zmniejszają wartość ciśnienia wewnątrzaortalnego – badanie CAFE

CAFE: lower central aortic blood pressures with amlodipine and perindopril www.theheart.org, AHA Congress, Dallas, 13-16.11.2005
Na ostatniej konferencji American Heart Association przedstawiono wyniki CAFE (Conduit Artery Function Evaluation), badania będącego rozszerzeniem badania ASCOT. Istotna redukcja liczby zgonów z jakiejkolwiek przyczyny (o 11%) oraz istotna redukcja liczby incydentów sercowo-naczyniowych (o 16%), osiągnięte za pomocą amlodypiny i peryndoprylu, skłoniły badaczy do dalszych analiz mechanizmów działania obu leków.

Ich efektem było udowodnienie w ASCOT-CAFE, że zastosowanie amlodypiny i peryndoprylu wiąże się z obniżeniem skurczowego ciśnienia wewnątrzaortalnego o 4.4 mm Hg i centralnego ciśnienia fali tętna o 3.0 mm Hg, w porównaniu do strategii, której podstawę stanowiło podawanie atenololu i diuretyku (przy niewielkich różnicach ciśnienia na tętnicy ramieniowej).

Dr Bryan Williams wyjaśnił to niedostatecznym zahamowaniem przez beta blokery (i diuretyk) powrotu fali krwi odbitej od arterioli i jej sumowaniem z kolejną falą tętna. Zjawiska tego nie wykazują tradycyjne sfigmomanometry. W badaniu CAFE, do którego włączono ponad 2000 pacjentów biorących udział w ASCOT, zastosowano system nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia w aorcie (Sphygmocor – AtCor Medical). W analizie wieloczynnikowej zwracała uwagę korelacja pomiędzy niższym ciśnieniem fali tętna a redukcją liczby incydentów sercowo-naczyniowych.

System pomiaru ciśnienia wewnątrzaortalnego i centralnego ciśnienia fali tętna powinien więc znaleźć zastosowanie zwłaszcza u osób wysokiego ryzyka oraz u osób starszych, u których większa sztywność tętnic czyni pomiar ciśnienia na tętnicy ramieniowej mniej wartościowym. Wyniki badania ASCOT-CAFE pozwalają na lepsze zrozumienie mechanizmu nadciśnienia tętniczego i optymalnej terapii hipotensyjnej.

Opracowane na podstawie: doniesienie prasowe / 2005-11-13

0 replies on “Amlodypina i peryndopryl zmniejszają wartość ciśnienia wewnątrzaortalnego – badanie CAFE”