Kardiologiczne czynniki ryzyka w schizofrenii

Ripu Jindal et al – Cardiac risk and schizophrenia J Psychiatry Neurosci 2005;30;393
W artykule redakcyjnym Journal of Psychiatry and Neuroscience autorzy rozważają wpływ czynników związanych ze schizofrenią na układ krążenia.

Incydenty nagłej śmierci sercowej (śmierci z powodu zaburzeń pracy serca w krótkim czasie od wystąpienia objawów i zwykle bez wcześniej stwierdzonej choroby serca) są trzy razy częstsze u pacjentów ze schizofrenią niż w populacji ogólnej. Na tę statystykę mogą wpływać różne czynniki – np. styl życia (palenie papierosów, zaniedbywanie zdrowia, zła dieta, gorszy dostęp do opieki medycznej). Czynniki prognostyczne wskazujące na zwiększenie ryzyka wystąpienia nagłej śmierci sercowej, takie jak wydłużenie czasu QT i niska zmienność rytmu serca (HRV), występują częściej u pacjentów ze schizofrenią. Wydaje się również, że niektóre z leków przeciwpsychotycznych mogą mieć wpływ na podwyższenie śmiertelności (poprzez wydłużenie czasu QT).

Częstsze jest także występowanie w tej grupie chorych tzw. zespołu metabolicznego oraz zaburzenia równowagi między układem współczulnym, a przywspółczulnym. Podobne zjawisko stwierdzono również w depresji, stanach paniki, uzależnieniach i anoreksji. Wiadomo, że stres nasila aktywność sympatyczną i zmniejsza parasympatyczną w sercu, co może zwiększać podatność na zaburzenia rytmu.

Autorzy konkludują, że uważne monitorowanie parametrów sercowo-naczyniowych i metabolicznych mogłoby wyjaśnić znaczenie dysfunkcji autonomicznych i udziału leków w ich występowaniu, co umożliwi identyfikację pacjentów o podwyższonym ryzyku kardiologicznym.

Opracowane na podstawie: Journal of Psychiatry and Neuroscience / 2005-11-01

0 replies on “Kardiologiczne czynniki ryzyka w schizofrenii”