Podwyższony poziom CRP a konwencjonalne czynniki ryzyka choroby wieńcowej

Michael Miller i wsp – High attributable risk of elevated C-reactive protein level to conventional coronary heart disease risk factors Arch Intern Med 2005;165:2063
W październikowym numerze Archives of Internal Medicine ukazała się ciekawa analiza wyników badania NHANES III, poświęcona skojarzeniu wysokich wartości białka C-reaktywnego (CRP) i tradycyjnych czynników ryzyka choroby wieńcowej (IHD).

Do analizy wykorzystano dane ponad 15 tysięcy osób włączonych w latach 1984-1994 do populacyjnego badania NHANES III. Celem analizy była ocena częstości występowania podwyższonych wartości CRP (> 3 mg/L) razem z tradycyjnymi czynnikami ryzyka IHD (otyłością, nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą, podwyższonym poziomem glukozy na czczo, paleniem tytoniu, hiperlipidemią, hipertriglicerydemią, niską aktywnością fizyczną).

Tradycyjne czynniki ryzyka rozwoju IHD podzielono na wartości prawidłowe, graniczne i wysokie (odpowiednio dla ciśnienia tętniczego: norma < 120/80 mm Hg, wartości graniczne: 121-139/81-89 mm Hg oraz wartości podwyższone: > 140/90 mm Hg lub terapia hipotensyjna).

Stwierdzono, że wzrost poziomu CRP korelował z nieprawidłowymi wartościami wszystkich tradycyjnych czynników ryzyka (p<0.001). Najwyższą częstość występowania CRP > 3mg/L stwierdzono u osób z cukrzycą (52%), otyłych (46%) i cierpiących na nadciśnienie tętnicze (39%). Najsilniejszą, niezależną od pozostałych czynników ryzyka korelację CRP > 3 mg/L potwierdzono dla otyłości (OR 3.8) i cukrzycy (OR 1.9). U osób bez czynników ryzyka częstość występowania podwyższonego poziomu CRP wynosiła jedynie 4,4% u mężczyzn i 10,3% u kobiet.

Podsumowując: podwyższony poziom CRP koreluje z występowaniem tradycyjnych czynników ryzyka miażdżycy i występuje rzadko u osób bez podwyższonych wartości innych czynników ryzyka. Z tego powodu pomiar CRP może mieć ograniczoną przydatność jako narzędzie skriningowe dla wykrywania osób zagrożonych powikłaniami IHD.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2005-10-10

0 replies on “Podwyższony poziom CRP a konwencjonalne czynniki ryzyka choroby wieńcowej”