Pożegnanie z indeksem masy ciała? Komentarz do badania INTERHEART

Charlotte Kragelund – A farewell to body-mass index Lancet 2005;366:1589
Pożegnanie z indeksem masy ciała? – pod takim tytułem Charlotte Kragelund z Akershus Hospital (Oslo, Norwegia) komentuje na łamach the Lacet najnowszą publikację wyników badania INTERHEART z tego samego numeru czasopisma.

INTERHEART to, jak pisze autorka komentarza, doskonale przeprowadzone, ogromne badanie, poświęcone ocenie wpływu wielu czynników na ryzyko zawału serca, w zróżnicowanych populacjach 52 krajów świata. Jej zdaniem, autorzy INTERHEART „przybili ostatni gwóźdź do trumny” indeksu masy ciała (BMI), jako niezależnego czynnika ryzyka sercowo-naczyniowego. W analizie skupili się na 4 różnych miarach otyłości: BMI, obwodzie w talii, obwodzie w biodrach oraz stosunku dwu ostatnich wartości.

Zgodnie z wynikami INTERHEART, miarą otyłości najsilniej związaną z ryzykiem zawału serca okazał się stosunek talia-biodra. Po uwzględnieniu w analizie wszystkich innych czynników ryzyka, ilorazy szans (odds ratio, OR) dla najwyższych kwintyli w porównaniu do najniższych wyniosły: stosunek talia-biodra – OR=1,75 (1,57 – 1,95; p<0,0001) a BMI – OR=0,98 (0,88 – 1,09; p=NS).

Wyniki badania są, zdaniem Charlotte Kragelund, bardzo ważne, ponieważ w odróżnieniu od poprzednich prac, w INTERHEART oceniano chorych z różnych kontynentów, w tym duże grupy o różnym pochodzeniu rasowym i w zróżnicowanym wieku. Co istotne, w przeciwieństwie do wielu prac w badaniu dokonywano bezpośrednich pomiarów wszystkich wskaźników, a nie tylko pytano o nie osoby badane.

Pomimo istotnego znaczenia próby należy pamiętać o jej ograniczeniach. Przekrojowy charakter próby nie pozwala, między innymi, na wyciągnięcie wniosków na temat związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy otyłością a zawałem serca.

W podsumowaniu Kragelund stwierdza jednak, iż indeks masy ciała jest wskaźnikiem przestarzałym, a jego stosowanie powoduje istotne niedoszacowanie poważnych konsekwencji epidemii otyłości, a zatem w ocenie ryzyka należy wykorzystywać wskaźnik talia-biodra.

Opracowane na podstawie: Lancet / 2005-11-05

0 replies on “Pożegnanie z indeksem masy ciała? Komentarz do badania INTERHEART”