Inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę – nowy mechanizm działania

Hongmei Peng i wsp – Angiotensin-converting enzyme inhibitors. A new mechanism of action Circulation 2005;112:2436
Inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę (ACE) działają poprzez blokowanie przemiany angiotensyny I w angiotensynę II oraz hamowanie hydrolizy kinin.

W Circulation opublikowano pracę, w której autorzy przedstawiają kolejny mechanizm działania inhibitorów ACE. Wywołują one zwiększenie stężenia N-acetylo-serylo-aspartylo-lisylo-proliny (Ac-SDKP) zarówno w surowicy krwi jak i w tkankach. Jest to substancja będąca naturalnym inhibitorem multipotencjalnej hematopoetycznej komórki pnia. Zapobiegając rozkładowi Ac-SDKP, inhibitory ACE zwiększają stężenie tej substancji prawie pięciokrotnie. Jak wykazano w badaniach na zwierzętach, ma to być mechanizm sercowego działania inhibitorów ACE – właściwości antyproliferacyjnych i zapobiegających włóknieniu miokardium.

Autorzy podawali kaptopril, lub kaptopril w połączeniu z przeciwciałem monoklonalnym blokującym Ac-SDKP szczurom, u których występowało nadciśnienie zależne od angiotensyny II. Zastosowanie inhibitora ACE zmniejszyło zawartość kolagenu w ścianie lewej komory (p<0.006). Efekt ten był hamowany przez przeciwciało monoklonalne. Podobną tendencję zaobserwowano także w przypadku kolagenu jelitowego i okołonaczyniowego. Inhibitor ACE istotnie obniżył w lewej komorze naciek z monocytów i makrofagów, proliferację komórek oraz ekspresję TGF-beta. Przeciwciała monoklonalne hamowały te zjawiska.

Wyniki pracy dowodzą, że inhibitory ACE zapobiegają włóknieniu mięśnia sercowego hamując hydrolizę Ac-SDKP.

Opracowane na podstawie: Circulation / 2005-10-18

0 replies on “Inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę – nowy mechanizm działania”