Czy depresja może zwiększać ryzyko zgonu chorych na cukrzycę?

Wayne J. Katon i wsp – The association of comorbid depression with mortality in patients with type 2 diabetes Diabetes Care 2005;28:2668
Badania obserwacyjne wskazują, że depresja często dotyka chorych na cukrzycę typu 2; według danych amerykańskich 11-15 % chorych z cukrzycą spełnia kryteria dużej depresji.

W Diabetes Care opublikowano wyniki populacyjnego badania Pathway Study nad wpływem zaburzeń afektywnych na rokowanie u chorych na cukrzycę. Autorzy badania do ponad 9 tysięcy chorych na cukrzycę typu 2, mieszkających w okolicy Seattle w stanie Waszyngton (USA), wysłali kwestionariusze pozwalające na ocenę depresji oraz zawierające pytania o wybrane czynniki ryzyka. Pełne odpowiedzi nadesłało 4154 chorych. Korzystając ze stanowych baz danych autorzy zebrali informacje o zgonach wśród badanych osób, po upływie ok. 3 lat od odesłania kwestionariusza.

Na podstawie uzyskanych odpowiedzi stwierdzono poważne objawy depresji u 497 chorych (major depression), a umiarkowane objawy u 354 chorych (minor depression). Odsetek zgonów po trzech latach wynosił w grupie chorych z dużą depresją 11,9 %, w grupie z umiarkowaną depresją 13,6 %, a u osób bez objawów depresji – 8,3 %.

Po uwzględnieniu w analizie wieku, płci, rasy i wykształcenia duża depresja wiązała się z 2,3-krotnym zwiększeniem ryzyka zgonu (p<0,0001), a umiarkowana depresja z 1,67-krotnym (p=0,03). Uzyskane informacje nie pozwoliły na ustalenie przyczyn zgonów uczestników badania.

Autorzy pracy podkreślają, że związek depresji z podwyższoną śmiertelnością chorych na cukrzycę może być dwojakiego rodzaju. Depresja może nasilać ryzyko zgonu przez swój niekorzystny wpływ na styl życia chorego, a także przez zaburzenia funkcjonowania układu współczulnego. Depresja może być także wynikiem reakcji psychicznej osób z poważnymi organicznymi powikłaniami cukrzycy.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2005-11-22

0 replies on “Czy depresja może zwiększać ryzyko zgonu chorych na cukrzycę?”