Poszukiwanie objawów patologicznej żałoby

William E Piper, John S Ogrodniczuk, Rene Weideman – Screening for complicated grief: when less may provide more Can J Psych 2005;50:680
Autorzy Piper, Ogrodniczuk i Weideman zajęli się problemem uproszczenia diagnostyki patologicznej żałoby (complicated grief, CG) u chorych leczonych ambulatoryjnie. CG rozpoznaje się w przypadku żałoby o ekstremalnym natężeniu i czasie trwania. Problem ten dotyczy ok. 20-33% pacjentów poradni psychiatrycznych, a często jest niewykrywany.

W artykule opublikowanym w Canadian Journal of Psychiatry autorzy porównali wyniki standardowego testu TRIG (Texas Revised Inventory of Grif), z zestawem stwierdzeń wynikających z analizy czynników definiujących CG. Ta druga metoda okazała się i prostsza, i skuteczniejsza. Szczególnie wysoka (ok. 90%) korelacja pomiędzy poszczególnymi odpowiedziami, a rozpoznaniem CG dotyczyła następujących stwierdzeń „obrazy tego wydarzenia stale pojawiają się w mojej głowie” i „staram się nie myśleć o tym”.

Autorzy są zdania, że umieszczenie tych stwierdzeń, zamienionych w pytania, może skutecznie zastąpić dotychczas stosowane testy, mające wykrywać CG, ułatwić właściwe rozpoznanie i umożliwić skierowanie pacjenta do właściwej terapii – np. krótkotrwałej terapii grupowej.

Opracowane na podstawie: Canadian Journal of Psychiatry / 2005-11-15

0 replies on “Poszukiwanie objawów patologicznej żałoby”