Wspomaganie umiejętności samoleczenia u przewlekle chorych

Mary Thoesen Coleman, M.D., PH.D., Kaaren S. Newton, M.P.H. – Supporting self-management in patients with chronic illness American Physician 2005;72:1503
W artykule zamieszczonym w American Family Physician autorki, Mary Coleman i Karen Newton, podkreślają znaczenie, jakie ma wspomaganie i podnoszenie umiejętności samoleczenia u przewlekle chorych.

70-80% kosztów leczenia w USA przeznaczanych jest na leczenie przewlekle chorych (nadciśnienie tętnicze, astma, cukrzyca, zaburzenia lipidowe, niewydolność serca, depresja i inne choroby). Co najmniej jedną chorobę przewlekłą ma 120 milionów obywateli tego kraju.

Coraz więcej jest dowodów na to, że wspomaganie umiejętności samoleczenia poprawia jakość terapii, zmniejsza częstość hospitalizacji i interwencji kryzysowych oraz obniża koszty. Działania te powinny wykraczać poza tradycyjną edukację pacjenta opartą na przekazywaniu mu wiedzy medycznej i zawierać również działania nastawione na podwyższanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów przez pacjenta, poprawę wydajności jego działań i umiejętności posługiwania się przekazaną mu wiedzą w realnych sytuacjach życiowych.

Konieczne są również zmiany systemowe w leczniczym otoczeniu pacjenta. Lekarz domowy może zrealizować te pomysły poprzez przyjmowanie w relacji z pacjentem jego perspektywy i usprawnianie działania instytucji leczniczych np. telefoniczne przypominanie o badaniach, umawianie na wspólne wizyty pacjentów z tym samym schorzeniem, a także tworzenie spersonalizowanych “planów akcji” dla każdego pacjenta.

Opracowane na podstawie: American Family Physican / 2005-10-15

0 replies on “Wspomaganie umiejętności samoleczenia u przewlekle chorych”