Modyfikacja stylu życia w prewencji cukrzycy typu 2 metaanaliza badań

Kazue Yamaoka i Toshiro Tango – Efficacy of lifestyle education to prevent type 2 diabetes Diabetes Care 2005;28:2780
Prozdrowotna zmiana stylu życia, polegająca na modyfikacji diety i zwiększeniu aktywności fizycznej, może być użyteczna w prewencji cukrzycy typu 2.

Autorzy z Japonii, Kazue Yamaoka i Toshiro Tango, na łamach Diabetes Care przedstawili meta-analizę dostępnych, randomizowanych badań dotyczących prewencji cukrzycy typu 2 u osób o wysokim ryzyku jej rozwoju (z upośledzoną tolerancją glukozy lub nieprawidłową glikemią na czczo). Wybrano dziewięć badań trwających ponad 6 miesięcy, w których w odniesieniu do grupy kontrolnej określano wpływ aktywnej interwencji, polegającej na modyfikacji tylko diety (2 badania) lub modyfikacji diety i zwiększeniu aktywności fizycznej jednocześnie (7 badań).

Modyfikacje diety polegały najczęściej na ograniczaniu spożywanych kalorii i tłuszczów. Przeprowadzano regularne konsultacje z dietetykiem lub szkolenia grupowe. Podobnie, zwiększenie aktywności fizycznej uzyskiwano poprzez stałe i regularne poradnictwo przygotowanych do tego fachowo osób.

Meta-analiza badań potwierdziła zmniejszenie ryzyka rozwoju cukrzycy typu 2 o około 50% w grupie aktywnej modyfikacji stylu życia, w porównaniu z kontrolną (RR 0,55; 95%CI 0,44-0,69). Co istotne, uzyskanych wniosków nie zmieniło wykluczenie z analizy dużych badań, takich jak Diabetes Prevention Programme. Po roku czasu u osób poddanych interwencji, w porównaniu z grupą kontrolną, uzyskano także obniżenie stężenia glukozy w 2 godzinie doustnego testu obciążenia glukozą o 0,84 mmol/l.

Przeprowadzone obliczenia potwierdziły znaczący udział modyfikacji stylu życia w prewencji cukrzycy typu 2. Należy ją aktywniej promować w ramach publicznych programów ochrony zdrowia, co zapobiegnie rozwojowi zaburzeń metabolizmu glukozy i przewlekłych powikłań zależnych od hiperglikemii.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2005-11-15