Tolerancja i bezpieczeństwo agomelatyny w praktyce klinicznej

F Rouillon – Efficacy/tolerance profile of agomelatine and practical use in depressed patients 18 ECNP Congress, Amsterdam, 22-26 October 2005
Współczesne oczekiwania wobec leków przeciwdepresyjnych nie ograniczają się do ich skuteczności. Lek musi być bezpieczny i dobrze tolerowany, zarówno w leczeniu ostrej fazy depresji, jak i podczas terapii podtrzymującej.

Agomelatyna jest nowym lekiem przeciwdepresyjnym, agonistą receptorów melatoninowych M1 i M2 oraz antagonistą receptorów serotoninowych 5-HTc2. Profil bezpieczeństwa stosowania agomelatyny przedstawił podczas kongresu ECNP profesor Rouillon z Creteil we Francji.

Dzięki swojemu profilowi farmakologicznemu agomelatyna nie wykazuje typowych dla leków z grupy SSRI objawów ubocznych (zaburzenia żołądkowo-jelitowe, przyrost wagi, bezsenność, zespół serotoninowy). Wykazano również korzystniejszy profil tolerancji agomelatyny w stosunku do wenlafaksyny w aspekcie dysfunkcji seksualnych. W innym badaniu porównywano agomelatynę z paroksetyną pod kątem zespołu odstawiennego. W warunkach podwójnie ślepej próby pod kontrolą placebo nie stwierdzono objawów tego zespołu po nagłym zaprzestaniu podawania agomelatyny, w przeciwieństwie do paroksetyny.

Zdaniem autora, bardzo dobra tolerancja agomelatyny stanowi istotną korzyść kliniczną w leczeniu osób z depresją.

Opracowane na podstawie: doniesienie prasowe / 2005-10-24

0 replies on “Tolerancja i bezpieczeństwo agomelatyny w praktyce klinicznej”