Agomelatyna oprócz działania przeciwdepresyjnego poprawia strukturę snu

R W Lam – The benefits of agomelatine beyound antidepressant efficacy: impact on sleep 18 ECNP Congress, Amsterdam, 22-26 October 2005
Zaburzenia snu są częstym objawem w depresji. Typowe są zwłaszcza: trudności z zaśnięciem, częste budzenie w nocy i wczesne budzenie poranne. Poprawa parametrów snu jest kluczowa dla klinicznego efektu leczenia depresji, jednakże część leków przeciwdepresyjnych wykazuje w tym kontekście działanie niekorzystne (bezsenność, nadmierna sedacja lub senność w ciągu dnia).

Profil kliniczny i wpływ na sen agomelatyny omówił podczas kongresu ECNP profesor Lam z Uniwersytetu Vancouver w Kanadzie. Będąca agonistą receptorów melatoninowych M1 i M2 i jednocześnie antagonistą receptorów serotoninowych 5-HTc2 agomelatyna, podawana w dawce 25 mg/dobę, jest skuteczna w leczeniu depresji i poprawia charakterystykę snu. W badaniach porównawczych z zastosowaniem skali Leeds Sleep Evaluation Questionnaire (LEEDS) wykazano, w porównaniu do placebo, znaczącą poprawę parametrów inicjacji snu (p<0,001) i jakości snu (p=0.002). Podobnej obserwacji nie odnotowano w odniesieniu do inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Znacząca statystycznie różnica między agomelatyną a placebo widoczna była już po 2 tygodniach leczenia.

Ponadto, wyniki badania porównującego agomelatynę (25-50 mg/dobę, n=165) z wenlafaksyną (75-150 mg/dobę, n=167) wskazują, przy porównywalnej skuteczności przeciwdepresyjnej, na korzystniejszy wpływ agomelatyny na parametry snu. Podczas trwającej 6 tygodni obserwacji odnotowano znaczące różnice na korzyść agomelatyny w parametrach skali LEEDS: „zasypianie” (GTS, ease of getting sleep, p=0,001) oraz „jakość snu” (QOS, quality of sleep, p=0,021). Znamienne statystycznie różnice były widoczne już po tygodniu leczenia. Również badania polisomnograficzne wykazują korzystny efekt agomelatyny na strukturę snu. Co istotne, poprawa struktury snu przy stosowaniu agomelatyny nie wiąże się z nadmierną sedacją lub sennością w ciągu dnia.

Opracowane na podstawie: doniesienie prasowe / 2005-10-24

0 replies on “Agomelatyna oprócz działania przeciwdepresyjnego poprawia strukturę snu”