Prewencja powikłań wieńcowych – wyzwania na początek XXI wieku

Peter Libby i wsp – The forgotten majority: unfinished business in cardiovascular risk reduction J Am Coll Cardiol 2005;46:1225
W Journal of the American College of Cardiology ukazał się interesujący artykuł redakcyjny, podsumowujący doświadczenia i wyzwania dotyczące prewencji pierwotnej i wtórnej powikłań choroby wieńcowej.

Zakończone w ostatnich 15 latach badania dotyczące stosowania statyn przekonują o ich istotnej roli w redukcji powikłań wieńcowych w prewencji pierwotnej i wtórnej. Jednocześnie nadal, pomimo stosowania statyn, powikłania te występują u dużej grupy chorych.

Peter Libby omawia przyczyny tego zjawiska podkreślając znaczenie wyjściowego ryzyka, stopnia obniżenia wartości poziomu cholesterolu (“im niżej tym lepiej”) i czasu rozpoczęcia terapii hipolipemizującej. Podwojenie dawki statyny obniża poziom cholesterolu tylko o kolejne 6-7%, należy więc poszukiwać innych metod ograniczania powikłań związanych z hiperlipidemią.

W opinii autora dalszy postęp w prewencji pierwotnej i wtórnej zależy od intensywnego zwalczania tradycyjnych czynników ryzyka w całej populacji (poprzez modyfikację trybu życia, diety i zwiększenie aktywności fizycznej). Epidemia otyłości, zespołu metabolicznego, siedzącego trybu życia oraz starzenie populacji będą w sposób istotny zwiększały ryzyko powikłań sercowych w USA i krajach rozwijających się.

Wyzwaniem pozostaje intensywne przekonywanie zdrowych i chorych do maksymalnego stosowania zaleceń prewencji pierwotnej i wtórnej oraz intensywnego leczenia statynami i nowymi lekami hipolipemizującymi wybranych grup chorych.

Opracowane na podstawie: Journal of the American College of Cardiology / 2005-10-04

0 replies on “Prewencja powikłań wieńcowych – wyzwania na początek XXI wieku”