Wieloskładnikowe preparaty w leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego

Combination pharmacotherapy and public health research working group – Combination pharmacotherapy for cardiovascular disease Ann Int Med 2005:143;593
Na łamach Annals of Internal Medicine ukazał się artykuł autorstwa grupy badawczej Combination Pharmacotherapy and Public Health, poświęcony wieloskładnikowej terapii chorób układu sercowo-naczyniowego. Raport stanowi sprawozdanie z warsztatów sponsorowanych przez Centers of Disease Control and Prevention.

Autorzy pracy przypominają w nim, że w 2003 roku Wald i Law zasugerowali zastosowanie wieloskładnikowej tabletki – „polypill” w powszechnej prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego. Oryginalny skład polypill obejmował statynę, 3 leki przeciwnadciśnieniowe (β-bloker, lek moczopędny i inhibitor enzymu konwertującego angiotensynę), aspirynę (75 mg) oraz kwas foliowy.

We wcześniejszych badaniach wykazano, że osobno wszystkie składowe tej tabletki, za wyjątkiem kwasu foliowego, w pierwotnej i/lub wtórnej prewencji sercowo-naczyniowej zmniejszają liczbę zdarzeń kardiologicznych o 20-35%. Jednocześnie Wald i Law zauważyli, że tabletka nie zawierająca kwasu foliowego, a nawet aspiryny i zawierająca tylko 2 leki przeciwnadciśnieniowe, zachowałaby większość swoich właściwości ochronnych. Sugerowano również, aby zamiast jednej „polypill” opracować jej kilka postaci dla różnych populacji, dla prewencji pierwotnej i wtórnej, etc.

Wald i Law proponowali, aby leki wieloskładnikowe stosować u wszystkich dorosłych po 55 roku życia oraz u chorych z cukrzycą i rozpoznanymi chorobami układu sercowo-naczyniowego, niezależnie od wieku i innych czynników ryzyka. Ich zdaniem „żadna z pozostałych metod prewencji nie miałaby tak dużego wpływu na zdrowie publiczne w krajach zachodnich.” Wydawca artykułu British Medical Journal, nazwał ten numer czasopisma “najważniejszym od 50 lat.”

Komentując propozycję Walda i Lawa grupa badawcza Combination Pharmacotherapy and Public Health Research Working Group stwierdza, że tabletka wieloskładnikowa może okazać się skuteczna, z drugiej strony jednak może powodować objawy uboczne i chorzy mogą nie przestrzegać codziennego przyjmowania polypill, podobnie jak nie przestrzegają innych zaleceń. Aby rozwiać wątpliwości konieczne są randomizowane badania, jednak ich protokół, zdaniem autorów raportu, rodzi kontrowersje.

Terapia kombinowana może okazać się szczególnie użyteczna w grupach z niższym dochodem i w krajach rozwijających się, tam też mogłyby rozpocząć się pierwsze badania. Autorzy mają nadzieję, że ich publikacja rozpocznie międzynarodową debatę na temat zalet i wad wieloskładnikowej tabletki i stanie się bodźcem do rozpoczęcia badań naukowych.

Opracowane na podstawie: Annals of Internal Medicine / 2005-10-18

 

0 replies on “Wieloskładnikowe preparaty w leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego”