Ryzyko rozwoju cukrzycy w pięć lat po pierwszym zawale serca

Pajunen P. i wsp – Five-year risk of developing clinical diabetes after first myocardial infarction; the FINAMI study Diabet Med 2005;22:1334
W Diabetic Medicine ukazały się wyniki badania oceniającego ryzyko rozwoju cukrzycy w ciągu pięciu lat od pierwszego zawału serca. Dane pochodziły z rejestru FINMONICA/FINAMI, w którym w latach 1988-2002, w czterech regionach Finlandii, odnotowywano wszystkie incydenty wieńcowe u osób w wieku 35-64 lat.

W czasie obserwacji pierwszy zawał wystąpił u 2632 osób. Grupę kontrolną stanowili uczestnicy badania FINRISK, którzy nie mieli ani zawału serca, ani cukrzycy (n=7774). Osoby z nowym rozpoznaniem cukrzycy zidentyfikowano na podstawie rejestru refundowanych leków, za równoznaczne z rozpoznaniem cukrzycy uznając przyjmowanie leków przeciwcukrzycowych.

W pięcioletnim okresie obserwacji w grupie po zawale wystąpiło 98 przypadków cukrzycy, a w grupie kontrolnej 79 przypadków. W analizie regresji Cox`a, po uwzględnieniu wieku, regionu pochodzenia danych i czasu wystąpienia zawału, autorzy wykazali, że w porównaniu do grupy kontrolnej, w grupie po zawale cukrzyca rozwijała się ponad 2 razy częściej u mężczyzn (HR 2.3, 95% CI 1.6-3.4) i ponad 4 razy częściej u kobiet (HR 4.3, 95% CI 2.4-7.5).

A zatem, jak konkludują Pajunen P. i wsp., pacjenci po pierwszym zawale serca, znajdują się w grupie wysokiego ryzyka rozwoju cukrzycy. W tej grupie chorych należy więc zalecić odpowiednią modyfikację stylu życia i prowadzić coroczne badanie przesiewowe w kierunku rozwoju nietolerancji glukozy i cukrzycy.

Opracowane na podstawie: Diabetic Medicine / 2005-10-02

0 replies on “Ryzyko rozwoju cukrzycy w pięć lat po pierwszym zawale serca”