Czy biotechnologia osiągnęła sukces w tworzeniu nowych leków?

R. Joppi, V. Bertele` i S. Garattini – Disappointing biotech BMJ 2005;331:895
Na łamach British Medical Journal opublikowano artykuł poświęcony osiągnięciom biotechnologii w produkcji leków i substancji diagnostycznych, zaaprobowanych w latach 1995-2003 do użycia przez European Medicine Evaluation Agency. Czy dzięki biotechnologii stworzyliśmy leki, które są tańsze i skuteczniejsze w leczeniu chorób?

Analiza dostępnych danych podważa, przynajmniej częściowo, tę opinię. W omawianym okresie zaaprobowano 61 nowych aktywnych substancji wyprodukowanych dzięki biotechnologii, których działanie porównano z placebo lub dotychczasowym leczeniem. Zaledwie 15 substancji to leki w pełni innowacyjne, zapewniające leczenie chorób, w przypadku których aktywna terapia nie była wcześniej dostępna, lub leki skuteczniejsze od wcześniej stosowanych. Pozostałe substancje przedstawiały innowację “ograniczoną” (10-większe bezpieczeństwo, 12-większą wygodę stosowania a 24 substancje były lekami podobnymi do już stosowanych).

Tylko w przypadku 11 preparatów ich skuteczność i bezpieczeństwo oceniono we wszechstronnych  badaniach randomizowanych, w stosunku do placebo lub aktualnie stosowanych leków. Zaledwie 4 innowacyjne leki zostały zaakceptowane do użycia na podstawie w pełni udokumentowanej przewagi terapeutycznej nad wcześniej stosowanymi.

W większości więc nowe leki nie miały nowatorskiego charakteru w stosunku do już istniejących aktywnych farmakologicznie substancji, a jedynie stwarzały możliwość łatwiejszej produkcji, większego wirusologicznego bezpieczeństwa leków, wygody w stosowaniu. Autorzy uważają jednak, że rewolucja biotechnologiczna jest jeszcze przed nami.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2005-11-15

0 replies on “Czy biotechnologia osiągnęła sukces w tworzeniu nowych leków?”