Stężenia lipidów w osoczu u osób dorosłych – trendy w ostatnich dekadach

Margaret D. Carroll i wsp – Trends in serum lipids and lipoproteins of adults, 1960-2002 JAMA 2005;294:1773
Uprzednie analizy badań NHANES wykazały zmniejszenie średnich wartości stężenia cholesterolu w populacji amerykańskiej w okresie 1960-1994.

Margaret D. Carroll i wsp. ocenili zmiany poziomów lipidów i lipoprotein osocza wśród dorosłych Amerykanów na podstawie najnowszych dostępnych informacji. Wykorzystano dane osób w wieku 20 -74 lat (N=15719), biorących udział w pięciu dużych badaniach populacyjnych.

Średni poziom cholesterolu całkowitego u dorosłych Amerykanów zmniejszył się z 206 mg/dL (5.34 mmol/L) w latach 1988-1994, do 203 mg/dL (5.26 mmol/L) w latach 1999-2002 (P=0.009). Poziom cholesterolu LDL spadł odpowiednio ze 129 mg/dL (3.34 mmol/L) do 123 mg/dL (3.19 mmol/L)(P<0.001). Odsetek osób z poziomem cholesterolu całkowitego >240 mg/dL zmniejszył się z 20% do 17% (p<0.001).

Bardziej istotne zmiany obserwowano u mężczyzn powyżej 60 roku i kobiet powyżej 50 roku życia, co mogło mieć związek z częstszym, w tych grupach wieku, przyjmowaniem środków hipolipemizujących. Nie wykazano zmian w zakresie wartości cholesterolu wysokiej gęstości (HDL), zaobserwowano natomiast nieistotny statystycznie wzrost wartości trójglicerydów, odpowiadający prawdopodobnie częstszemu występowaniu otyłości w ostatnich latach (wzrost z 22.9% do 30.4% w badanym okresie).

Zespół NHANES będzie prowadził monitorowanie poziomu lipidów oraz powiązanych z nimi czynników ryzyka choroby wieńcowej u dorosłych Amerykanów także w przyszłości.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2005-10-12

0 replies on “Stężenia lipidów w osoczu u osób dorosłych – trendy w ostatnich dekadach”