Miażdżyca i otyłość – współistnienie epidemii w populacji badania CHARISMA

D. Bhatt i wsp – A global view of atherothrombosis: Baseline characteristics in the Clopidogrel for high atherothrombotic risk and ischemic stabilization, management, and avoidance (CHARISMA) trial Am Heart J 2005;150:401
Duże programy badawcze pozwalają na poznanie charakterystyki osób z określonym schorzeniem.

W American Heart Journal opublikowano charakterystykę populacji chorych włączonych do rozpoczętego niedawno międzynarodowego badania Clopidogrel for high Atherothrombotic Risk and Ischemic Stabilization, Management, and Avoidance (CHARISMA). Badanie zaprojektowano celem potwierdzenia skuteczności klopidogrelu, w porównaniu do placebo, w prewencji powikłań miażdżycowych (CVD) u stosujących aspirynę chorych z wysokim ryzykiem miażdżycowym.

Do badania włączono ponad 15 tysięcy chorych z objawowymi i potwierdzonymi powikłaniami miażdżycy (choroba wieńcowa, udar mózgu, miażdżyca tętnic obwodowych), istotnymi bezobjawowymi postaciami miażdżycy lub czynnikami ryzyka rozwoju miażdżycy (cukrzyca). Ponad 75% badanej populacji chorych miało nieprawidłowy BMI: 42% nadwagę a 33% otyłość, w tym 3% chorych z otyłość patologiczną (BMI>40%). Zaobserwowano istotnie wyższe wskaźniki otyłości oraz liczbę osób z otyłością i otyłością patologiczną w USA (odpowiednio: 46% i 7% ). Ponad 30% chorych z objawową postacią miażdżycy miało rozpoznaną cukrzycę.

Zdaniem D. Bhatt i wsp. CHARISMA pozwoli na weryfikację wielu hipotez badawczych i analizę skuteczności klopidogrelu w wielu podgrupach chorych wysokiego ryzyka CVD. Charakterystyka grupy badanej i wysoki odsetek chorych z otyłością i cukrzycą wskazuje na to, że w USA epidemia otyłości i zespołu metabolicznego “już wybuchła.” Powinno to skłaniać do intensywnego wdrożenia programów prewencji otyłości, jako podstawowego czynnika ryzyka powikłań miażdżycowych i rozwoju zespołu metabolicznego.

Opracowane na podstawie: American Heart Journal / 2005-10-26

0 replies on “Miażdżyca i otyłość – współistnienie epidemii w populacji badania CHARISMA”