Opóźnienie hospitalizacji w zawale – wciąż istotne wyzwanie

Russell V. Luepker – Delay in acute myocardial infarction: Why don’t they come to the hospital more quickly and what can we do to reduce delay? Am Heart J 2005;150:368
W październikowym numerze American Heart Journal, w artykule redakcyjnym profesora Luepkera przedstawiono problem opóźnienia hospitalizacji chorych ze świeżym zawałem serca (AMI). Należy podkreślić, że pomimo przełomu w skuteczności leczenia zawału serca, jaki dokonał się po wprowadzeniu terapii reperfuzyjnej (leki fibrynolityczne lub/i pierwotna angioplastyka wieńcowa), wciąż podstawowym problemem pozostaje opóźnienie hospitalizacji w AMI.

Faza przedszpitalna AMI związana jest z najwyższą śmiertelnością oraz najdłuższym opóźnieniem. Wyniki wielu badań potwierdzają bez wątpienia słuszność takich stwierdzeń jak: “liczy się każda minuta” czy “każda minuta na wagę (uratowanego) mięśnia serca” w AMI.

Luepker wskazuje na charakterystykę chorych, w sposób istotny opóźniającą wezwanie pomocy medycznej. Są to: osoby starsze, kobiety i paradoksalnie, osoby z rozpoznaną chorobą sercowo-naczyniową.

Postęp, jaki dokonał się w ratownictwie medycznym i systemie udzielania pomocy przekonuje, że trudno oczekiwać dalszej redukcji opóźnienia w transporcie do szpitala. Należy monitorować przestrzeganie zasad leczenia reperfuzyjnego (60 minut do fibrynolizy lub 90 minut do „balonu” od hospitalizacji) oraz ścisłych reguł czasowych dotyczących transportu między szpitalami.

Autor wskazuje na potrzebę stałej kampanii medialnej, pozwalającej na rozpoznawanie objawów AMI przez chorych i szybkie wzywanie pomocy medycznej. Luepker przypomina, że u niektórych chorych AMI może być pierwszym objawem choroby wieńcowej (i oby nie ostatnim). Z uwagi na wyższe ryzyko opóźnienia u osób z chorobą wieńcową, szczególnie tych chorych trzeba uprzedzić o konieczności szybkiego reagowania przy podejrzeniu AMI. Należy podkreślić, że grupą o najwyższej przeżywalności i małej liczbie powikłań są chorzy zgłaszający się do szpitala w ciągu pierwszej godziny od początku objawów, a zatem redukcja opóźnienia przedszpitalnego ma zasadnicze znaczenie dla dalszej poprawy skuteczności leczenia AMI.

Opracowane na podstawie: American Heart Journal / 2005-10-26

0 replies on “Opóźnienie hospitalizacji w zawale – wciąż istotne wyzwanie”