Finansowanie badań biomedycznych w USA

Hamilton Moses i wsp – Financial Anatomy of Biomedical Research JAMA 2005;294:1333
Od początku lat 80-tych XX wieku na badania biomedyczne zaczęto wydawać więcej niż na nauki inżynieryjne i fizyczne. W tym czasie przeprowadzono bardzo niewiele kompleksowych analiz źródeł i wykorzystania tych funduszy.

W Journal of the American Medical Association ukazało się obszerne opracowanie Hamiltona Mosesa i wsp., poświęcone finansowaniu badań biomedycznych w Stanach Zjednoczonych. Autorzy zebrali dane na temat pieniędzy uzyskiwanych od władz federalnych, stanowych i lokalnych, a także fundacji, organizacji dobroczynnych, uniwersytetów i przemysłu farmaceutycznego. Oceniono łączne rzeczywiste wydatki na poszczególne typy badań w latach 1994-2004.

W tym czasie wielkość funduszy na biomedyczne badania naukowe wzrosła ponad dwukrotnie ( z 37,1 do 94,3 mld USD rocznie), nie zmienił się natomiast względny udział prywatnych i publicznych inwestorów. Najwięcej pieniędzy przeznaczyły na badania przemysł (57%) oraz Narodowy Instytut Zdrowia USA (28%).  Od roku 1994 przemysł farmaceutyczny znacznie zwiększył wydatki na badania w fazie klinicznej (z około 4 do około 14 miliardów dolarów rocznie).

Warto przy tym zauważyć, że Stany Zjednoczone wydawały 5.6% wszystkich funduszy przeznaczonych na ochronę zdrowia na badania biomedyczne (dużo więcej, niż jakikolwiek inny kraj), ale jednocześnie mniej niż 0.1% na badania poświęcone ocenie usług zdrowotnych (jak podkreślają autorzy, te ostatnie stanowią podstawowe źródło informacji na temat klinicznej użyteczności stosowanych technologii).

Z perspektywy ekonomicznej najbardziej wydajne okazały się firmy biotechnologiczne i produkujące urządzenia medyczne (czego miarą była liczba nowych urządzeń diagnostycznych i terapeutycznych, w przeliczeniu na wielkość kwot wydatkowanych na badania i powstanie tych urządzeń), „wydajność” nieco spadła natomiast dla nowych farmaceutyków.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2005-09-21

 

0 replies on “Finansowanie badań biomedycznych w USA”