Skuteczność szczepionki przeciwko grypie u osób starszych

T Jefferson i wsp – Efficacy and effectiveness of influenza vaccines in elderly people: a systematic review Lancet 2005;366:1165
Od roku 2000 większość krajów rozwiniętych zaleca przeprowadzenie szczepień przeciwko grypie u osób powyżej 65 roku życia. T Jefferson i wsp. przeprowadzili analizę skuteczności szczepionki w zapobieganiu chorobie i jej powikłaniom.

Autorzy dokonali przeglądu baz danych, wykorzystując badania randomizowane (n=5), kohortowe (n=49) oraz typu case-control (n=10). W ośrodkach opieki skuteczność szczepionki (oceniana na podstawie występowania objawów) w zapobieganiu grypie i chorobom grypopodobnym wyniosła 23% (95% CI 6-36). Szczepionka, przy dobrym jej dopasowaniu do typu wirusa, zapobiegała pneumonii (46%, 30-58), hospitalizacji (45%, 16-64), śmierci z powodu grypy i pneumonii (42%, 17-59) oraz śmierci z jakiejkolwiek przyczyny (60%, 23-79).

U osób starszych żyjących samodzielnie szczepionka nie była skuteczna w zapobieganiu grypie, objawom grypopodobnym i pneumonii. Zmniejszała natomiast liczbę hospitalizacji i śmiertelność z jakiejkolwiek przyczyny.

A zatem, jak podkreślają autorzy pracy, w instytucjach opieki długoterminowej szczepienia spełniają swoje cele, zapobiegając zwłaszcza powikłaniom choroby. Skuteczność szczepionki u osób poza instytucjami opieki jest jednak umiarkowana.

Opracowane na podstawie: Lancet / 2005-10-01