Zespół metaboliczny-kolejny głos w dyskusji: stanowisko AHA/NHLBI

Scott M. Grundy i wsp – Diagnosis and management of the metabolic syndrome Circulation online-first
Na stronach internetowych Circulation opublikowano streszczenie zaleceń American Heart Association (AHA) i National Heart, Lung and Blood Institute (NHLBI), dotyczących rozpoznawania i leczenia zespołu metabolicznego.

W obrazie zespołu metabolicznego znajdują się następujące czynniki ryzyka: zaburzenia lipidowe (podwyższone trójglicerydy, apolipoproteina B, frakcja LDL cholesterolu i niski poziom cholesterolu HDL), podwyższone ciśnienie tętnicze, podwyższony poziom cukru w surowicy, wzmożona gotowość zakrzepowa i zapalna.

Prospektywne badania populacyjne wykazały, że zespół metaboliczny wiąże się z 2-krotnie wyższym ryzykiem wystąpienia choroby sercowo-naczyniowej i 5-krotnie wyższym ryzykiem wystąpienia cukrzycy.

Diagnostyczne kryteria zaproponowane przez AHA i NHLBI, w stosunku do kryteriów Adult Treatment Panel III (ATP III), uległy  modyfikacjom. Zaproponowano w nich np. obniżenie granicznej wartości obwodu brzucha (≥90 cm dla mężczyzn i ≥80 cm dla kobiet), dla grup etnicznych podwyższonego ryzyka insulinooporności (np. Amerykanów pochodzenia azjatyckiego). Włączono do definicji także stany, w których pacjent przyjmuje leki wpływające na poziom trójglicerydów i cholesterolu HDL lub leki hipotensyjne. Obniżono graniczne wartości ciśnienia tętniczego: skurczowego do ≥130 mm Hg i rozkurczowego ≥80 mm Hg oraz poziom glikemii na czczo do ≥100 mg/ml. W

leczeniu zespołu metabolicznego szczególne miejsce wciąż zajmuje modyfikacja stylu życia: kontrola masy ciała, regularna aktywność fizyczna oraz dieta redukująca ryzyko wystąpienia incydentu sercowo-naczyniowego. Rekomendacje co do leczenia aterogennej dyslipidemii są oparte na zaleceniach National Cholesterol Education Program (NCEP) z 2001 roku, a podwyższonych wartości ciśnienia tętniczego na zaleceniach 7 Raport Joint National Commission (JNC 7). U chorych z zespołem metabolicznym i wysokim 10-letnim ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych, zastosowanie farmakoterapii (zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dla poszczególnych czynników ryzyka) może przyczynić się do zmniejszenia zagrożenia (nie zaleca się farmakoterapii w przypadku nieprawidłowej glikemii na czczo).

Autorzy podkreślają, że obecnie nie ma wystarczających dowodów na istnienie terapii ukierunkowanej na leczenie pierwotnych przyczyn zespołu metabolicznego.

Opracowane na podstawie: Circulation / 2005-10-01

0 replies on “Zespół metaboliczny-kolejny głos w dyskusji: stanowisko AHA/NHLBI”