Czy HbA1c wpływa na ryzyko chorób układu krążenia u osób bez cukrzycy?

E. Selvin i wsp – Glycemic control and coronary heart disease risk in persons with and without diabetes Arch Intern Med 2005;165:1910
W ramach badania The Atherosclerosis Risk in Communities Study analizowano zagadnienie wpływu glikemii na ryzyko choroby niedokrwiennej serca. Wyniki 8-10 letniej obserwacji zaprezentowano na łamach Archives of Internal Medicine.

Przeprowadzono oddzielną analizę dla osób bez cukrzycy (1321) i z cukrzycą (1626), stosując wieloczynnikowe metody statystyczne uwzględniające nieliniowość zależności. W modelu uwzględniono wpływ wieku, płci, rasy, wskaźników otyłości, poziomu edukacji, aktywności fizycznej, nadciśnienia tętniczego, stężeń lipidów.

U badanych bez cukrzycy ryzyko choroby niedokrwiennej serca w analizie wieloczynnikowej było 1,41-raza wyższe dla najwyższego kwintala Hb1c (≥5,2%) w porównaniu z kwintalem najniższym (<4,5%). W analizie trendu w grupie bez cukrzycy wartość graniczną HbA1c, od której ryzyko choroby wieńcowej rosło określono na 4,6%. Wzrost poziomu HbA1c o 1% zwiększał zagrożenie 2,36-krotnie.

Podobną zależność stwierdzono również w grupie osób z rozpoznaną cukrzycą. Ryzyko choroby niedokrwiennej serca w analizie wieloczynnikowej było 2,37-krotnie większe dla najwyższego kwintala Hb1c (≥8,2%), w porównaniu z kwintylem najniższym (<5,2%). U osób z cukrzycą 1% wzrost poziomu HbA1c w zakresie wszystkich wartości zwiększał ryzyko choroby niedokrwiennej serca 1,14-raza.

Zdaniem autorów uzyskane dane potwierdzają potencjalne korzyści wynikające z terapii hipoglikemizujacej w prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego u osób z cukrzycą. Na podstawie poziomu HbA1c >4,6% można ponadto wyodrębnić grupę osób bez cukrzycy, o zwiększonym ryzyku chorób układu krążenia, u których należy opracować nowe strategie redukcji poziomów glikemii.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2005-09-12

0 replies on “Czy HbA1c wpływa na ryzyko chorób układu krążenia u osób bez cukrzycy?”